„TransEcoNeT“

Zahájení: Čtvrtek, 1 Leden, 2009
Ukončení: Sobota, 30 Červen, 2012

 

„TransEcoNeT“

„Mezinárodní ekologické sítě“

Dárce: Central Europe Programme, ERDF

Popis projektu:

Projekt je založen na spolupráci s 12 dalšími středoevropskými partnery (univerzitami, správami chráněných území, odbornými a dalšími institucemi), přičemž koordinátorem projektu je Technická univerzita Drážďany.

Cíl projektu:

  • Analýza a syntéza poznatků z mapování přeshraničních chráněných území, v našem případě Českosaského Švýcarska.
  • Vizualizace a prezentace vhodných mapových podkladů turistické a místní veřejnosti formou atraktivních exponátů do expozice v Domě Českého Švýcarska a Centra Národního parku Saské Švýcarsko.

Hlavní aktivity:

  • Inventarizace ekologických sítí, stávajících mapových podkladů.
  • Komparace ekologických sítí v historické perspektivě.
  • Syntéza poznatků pro účinná opatření v ochraně přírody.
  • Prezentace poznatků veřejnosti, např. formou interaktivní map v návštěvnických střediscích apod.

Výběrové řízení:

České Švýcarsko o.p.s. vyhlašuje zadávací řízení na akci „Integrace výstupů projektu TransEcoNet do návštěvnického centra Dům Českého Švýcarska“. Tato akce se realizuje v rámci projektu TransEcoNet - Transnational Ecological Network in Central Europe, podpořeného z operačního programu Nadnárodní spolupráce Střední Evropa.

Lhůta pro podání nabídek dle podmínek zadávacího řízení je 22. 12. 2010. do 12:00 do sídla zadavatele.

 

Kontaktní osoba

Ing. Terezie
Jandová
412 383 000