THETRIS - THEmatic Transnational church Route development with the Involvement of local Society

Zahájení: Neděle, 1 Červenec, 2012

Projekt je zaměřen na udržitelné zachování středověkých kostelů nebo relevantních kulturně-historicko-církevních památek v 11 partnerských regionech.

Venkovské oblasti centrální Evropy jsou charakterizovány hlavně těmito problémy: demografický propad, vylidňování, periferní oblast a zaostalost. Ve venkovských oblastech má kulturní dědictví důležitou hodnotu v regionálním rozvoji, a to zejména v oblasti kultury, což může být hlavní protagonista v ekonomickém a sociálním rozvoji. 

Je zde však pozoruhodný potenciál - středověký kostel - ovšem neexistují regionální a / ​​nebo mezinárodní strategie pro jeho ochranu.

Projekt THETRIS chce stavět na těchto potenciálech s cílem podpořit komplexní rozvoj těchto venkovských oblastí, a společně vyvíjet přenositelné nástroje a metody, které mohou být realizovány ve venkovských oblastech i mimo partnerství THETRIS. Projekt je zaměřen na udržitelné zachování středověkých kostelů a dalších relevantních církevně-historických památek v 11 partnerských regionech s cílem rozvoje nadnárodní církevní trasy, vypracování společných strategií a testování inovativních řešení pro zachování těchto objektů (prostřednictvím 5 pracovních modelových balíčků).

Do partnerství projektu jsou zapojeni: Provincie Turín (IT), Rozvojová agentura LAMORO (IT), Centrum pro rozvoj technologických struktur regionu Riesa-Großenhain (DE), RDA  Agentura pro regionální rozvoj prešovského kraje (SK), Sdružení obcí a měst Malopolska ( PL), Diecéze Graz-Seckau (AT), České Švýcarsko o.p.s. (CZ), Vědeckovýzkumné centrum Slovinské akademie věd a umění, Výzkumná stanice Nova Gorica (SL) BSC, Business Support Centre Ltd, Kranj (SL), Provincie Padova (IT) a Svaz měst a obcí regionu Horní Tisa (HU), který je vedoucím partnerem projektu.

Více o projektu naleznete na: www.thetris.eu

Project brand book THETRIS
B
rožura I.
Regionální analýza hmotného a nehmotného kulturního dědictví církevního charakteru
Brožura II. -
obálka, obsah
Mapa mezinárodní kostelní trasy

Tento projekt je realizován prostřednictvím programu Central Europe spolufinancovaných z ERDF, více info naleznete na:  www.central2013.eu

Kontaktní osoba

Jiří
Petrásek
+420 412 383 000

Řešitelé: 

Publikace vytvořené v rámci projektu:

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: