Společně chráníme přírodu aneb Ze života hmyzu

Zahájení: Středa, 1 Únor, 2006
Ukončení: Čtvrtek, 1 Únor, 2007

 

Dárce:

Česko-německý fond budoucnosti

Cíl projektu

Společnými aktivitami v oblasti ochrany přírody napomoci ke sbližování dětí s obou škol a zefektivnění výuky německého jazyka formou „děti dětem“, a to během akcí pořádaných střídavě naší společností České Švýcarsko a naším německým partnerem – Naturschutzzentrum Neukirch.

Aktivity a výstupy v rámci projektu

Předmětem projektu bylo setkávání dětí ze základní školy v Krásné Lípě a Mittelschule Neukirch a dětí ze zájmových kroužků Ranger (ČR) a  „Umwelt Kids“ (SRN) a jejich společné aktivity zaměřené především na praktickou ochranu přírody a její poznávání v  chráněných územích obklopující obě města (Národní park České Švýcarsko v ČR a Oberlausitzerbergland v SRN). Projekt navazoval na realizovaný projekt Příroda – klíč k vzájemnému porozumění.

Společným prvkem celého projektu byla společná péče o tzv. Hmyzí hotel (společné pozorování života v něm, pravidelná péče a údržba, vedení přírodopisného zápisníku všech aktivit apod.), který ještě před zahájením projektu postavily děti ze základní školy v Krásné Lípě pod vedením zástupců Naturschutzzentrum Neukirch a s pomocí žáků z Mittelschule Neukrich.

V rámci projektu proběhly výměnné pobyty (jeden jednodenní, pět dvoudenních) pracovních skupin dětí ze základní školy v Krásné Lípě, které se učí německý jazyk, a dětí z Mittelschule Neukirch. Zároveň došlo i k setkání dětí sdružených v přírodovědných kroužcích, jejichž metodickým vedením se v ČR zabývá obecně prospěšná společnost České Švýcarsko (Ranger) a v SRN Naturschutzzentrum Neukirch („Umwelt Kids“).

Kontaktní osoba

Ing. Eva
Podhorská
412 383 000