Rozvoj přeshraničního cestovního ruchu s využitím dálkových tras v Českosaském Švýcarsku

Zahájení: Čtvrtek, 28 Červen, 2018
Ukončení: Sobota, 31 Srpen, 2019

Předmětem tohoto projektu je popsat jednotlivé části Hřebenovky v Českém Švýcarsku s ohledem na požadavky certifikace značených turistických tras. České Švýcarsko o.p.s. bude spolupracovat s Klubem českých turistů a obcemi ležícími na trase.
Projektový partner Tourismusverband Sächsische Schweiz nabídne zkušenosti s přípravou a využíváním známé trasy Malerweg/Malířská cesta, která prochází nejkrásnějšími skalními oblastmi sousedního Saského Švýcarska a patří k nejvyhlášenějším pěším trasám v celém Německu. Bude zajištěn mítink pro starosty a podnikatele v Českém Švýcarsku, kde budou seznámeni s využitím Malířské cesty. Budou zajištěny dvě odborné exkurze českých zástupců do Německa, kde bude v praxi ukázána Malířská cesta a Kammweg Erzgebirge, a to tak, aby obdrželi zcela jasný přehled, jak jsou dálkové pěší trasy v sousedních německých regionech organizovány. Zkušenosti budou potom využity při marketingu a propagaci české Hřebenovky, která tak důstojně naváže na historickou trasu z 1. poloviny 20. století.

Aktivity:
1. Školení 18. - 19. 9. 2018
Proškolení zástupců ústecké oblasti KČT a dalších zájemců pracovníky svazu Deutscher Wandesverbandu (DWV). DWV je pověřeným certifikačním orgánem jak pro německou, tak pro evropskou certifikaci turistických tras.
Seminář - dvoudenní
Teoretická část, kde se účastníci seznámí s významem certifikace pěších tras, systémem hodnocení a jejím marketingovým potenciálem.
Názorné ukázky sběru dat přímo v terénu.
V Domě Českého Švýcarska, v Krásné Lípě, v národním parku České Švýcarsko

2. Terénní průzkum navržené trasy nové hřebenovky přes České Švýcarsko (říjen 2018 - červen 2019)
Terénní průzkum bude vycházet z podmínek certifikace. Trasa bude vymezená tak, aby nevedla přes tvrdý povrch, a v co největší míře využila stávající sítě značených tras, případně sice neznačených, ale již existujících lesních cest, a nemusely být budovány trasy nové.
Dále bude dálková trasa zohledňovat i doporučení ze Správy NP České Švýcarsko, která navrhuje varianty průchodu hřebenovky Českým Švýcarskem, které negativně neovlivní území národního parku.
Terénní průzkum budou provádět proškolení účastníci kurzu dle principů a metodiky evropské certifikace modifikované pro Českou republiku.

3. Navržení úprav, oprav a doplnění trasy (říjen 2018 - červen 2019)
Během průzkumu v terénu budou v komplikovaných úsecích navrženy návrhy na úpravy a opravy, proběhne jejich vyčíslení. Dále se připraví kalkulace ceny proznačení a doplnění o tabulky a směrovky označující hřebenovku.
Na závěr terénního průzkumu připraví odborník zastupující terénní pracovníky závěrečnou zprávu, která shrne výsledky a doporučení z terénního průzkumu, tak aby byli využitelné pro případné další projekty, které dálkovou trasu – hřebenovku umožní proznačit, upravit a zpropagovat.

4. Českoněmecká exkurze na dálkovou trasu fungující v Saském Švýcarsku - Malerweg. (duben 2019)                                                                                                                                    Cílová skupina exkurze: zástupci cestovního ruchu, starostové, provozovatelé služeb pro turisty, destinační fond, pracovníci informačních středisek.
Partner projektu umožní účastníkům exkurze seznámit se s dálkovou trasou, která je v Saském Švýcarsku mezi návštěvníky oblíbená a často navštěvovaná.

Cca 30 osob
Zajištění dopravy

5. Českoněmecká exkurze na východní část certifikované hřebenovky Kammweg Erzgebirge – Vogtland do okolí Altenbergu. (květen 2019)
Exkurzi povede zástupce partnerské organizace Tourismus verband Erzgebirge e. V.
Během exkurze představí zástupci Tourismus verband Erzgebirge e. V. certifikovanou trasu a její přínosy pro region, rozvoj cestovního ruchu - ekonomické přínosy pro region související s nárůstem počtu turistu a návštěvníků trasy, kteří následně využívají i ubytování a další služby.
Představí účastníkům průběh certifikace, její výhody pro propagaci stezky apod. Hřebenovka získala v roce 2011 certifikát Wanderbares Deutschland – Qualitätsweb, vede z Altenbergu ve východním Krušnohoří do Blankensteinu v Durynsku a měří 289 km.
Cílová skupina exkurze: zástupci cestovního ruchu, starostové, provozovatelé služeb pro turisty, destinační fond, pracovníci informačních středisek, zástupci Tourismusverband Sächsische Schweiz e. V.
(Tlumočeno)
Cca 30 osob
Zajištění dopravy.
6. Prezentace dálkových tras na jednání destinačního fondu (únor 2019)                                                                                                                                                                                        Prezentace projektu a připravované hřebenovku Českým Švýcarskem na jednání zástupců destinačního fondu a starostů obcí, kterými hřebenovka prochází v Domě Českého Švýcarska v Krásné Lípě.
Prezentace Malerweg a jejího využití návštěvníky
(Tlumočeno)

Proběhne v Českém Švýcarsku – bude upřesněno
Cca 40 – 50 osob

7. Českoněmecká exkurze na připravovanou dálkovou trasu - hřebenovku v Českém Švýcarsku pro veřejnost
Zajištění exkurze na zajímavá místa nově chystané hřebenovky v ČŠ
Cílová skupina: široká veřejnost – propagace i v Saském Švýcarsku
(Tlumočeno)
Cca 40 – 50 osob
Zajištění dopravy.
8. Leták: Výletní cíle Českého Švýcarska mezi Děčínem a Jedlovou v ČJ a NJ (dokončení 6/2019)
Mapka propagující zajímavá místa na připravované dálkové trase v českém i německém jazyce

 

Partnerem projektu je: Tourismusverband Sächsische Schweiz

Projekt je realizován v rámci společného programu malých projektu Euroregionu Elbe - Labe 2014 - 2020

Tento projekt  podpořila  obec Staré Křečany v rámci Veřejnopravní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu regionálních projektů.

Příloha: 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: