Rok jinak

Zahájení: Čtvrtek, 1 Květen, 2008
Ukončení: Pátek, 1 Květen, 2009

 

Zaměření programu

„Rok jinak“ byl novým inovačním programem Nadace Vodafone, který startoval v květnu 2008. Program nabízel až 4 kandidátům - vítězům celonárodního výběrového řízení – příležitost strávit jeden rok prací pro neziskovou organizaci svého výběru a to za mzdové prostředky kryté z nadačního grantu. Program byl tedy jedinečnou šancí pro lidi, kteří chtějí měnit svět k lepšímu a zrealizovat svůj neziskový sen.
Jedním z vítězů se stal Jiří Šťastný, který nyní působí v naší organizacaci.
„Rok jinak“ je českou variantou globálního programu “World of Difference” , který je vlajkovou lodí v řadě Vodafone nadací po celém světě (např. Austrálie, Nový Zéland, Holandsko či Irsko). Nadace Vodafone Česká republika v minulém roce pilotoval tento úspěšný mezinárodní program v českém prostředí.

Cíle programu

• Přispět k řešení konkrétních společenských problémů

• Budovat a podporovat kapacitu neziskových organizací prostřednictvím   přinášení know–how z jiných sektorů, především business sektoru

• Investice do rozvoje lidských zdrojů