Realizace akreditovaného kurzu: Průvodce přírodou Českého Švýcarska

Zahájení: Neděle, 1 Březen, 2015
Ukončení: Pondělí, 30 Listopad, 2015

registrační číslo 05121462
Obecným cílem projektu je podpora průvodcovské činnosti a tím kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionu NP České Švýcarsko a přilehlých CHKO za současného přispění k naplnění cílů ochrany národního parku (potažmo všech zvláštně chráněných území). Rozvoj turistiky v posledních letech vede k potřebě plně kvalifikovaných průvodců přírodou, jež jsou specializováni na konkrétní region. Akreditovaný kurz Průvodce přírodou Českého Švýcarska přispěje ke kvalitní přípravě plně kompetentních pracovníků v oblasti (šetrného) cestovního ruchu, jež svou činností budou turisty- návštěvníky regionu kompetentně informovat o regionu Českého Švýcarska, jeho přírodních a kulturních hodnotách, turistické, cyklistické a horolezecké dostupnosti atraktivit a nabízených službách v obcích kolem národního parku, pravidlech ekologicky odpovědného chování apod.

 

Cíl projektu:

Pilotní realizace vzdělávacího kurzu pro průvodce přírodou Českého Švýcarska dle vzdělávacích materiálů akreditovaného vzdělávacího kurzu Průvodce přírodou Českého Švýcarska. Závěrečná zkouška bude odpovídat požadavkům uvedeným v hodnotícím standardu této profesní kvalifikace. Úspěšným složením zkoušky získá uchazeč Osvědčení o získání úplné profesní kvalifikace. Úspěšné složení závěrečné zkoušky povede k získání úplné kvalifikace.

Projekty spolufinancuje SFŽP ČR ve spolupráci s MŽP. Více na www.sfzp.cz a www.mzp.cz

Podpora ze SFŽP činí: 232.380Kč.

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Kapacita kurzu je již plně zaplněna! V případě zájmu více osob bude kurz opakován (bude ale již zpoplatněn).

Základní informace:

 • Osoby, které absolvují kurz s docházkou alespoň 80% získají Osvědčení o absolvování akreditovaného kurzu.
 • Osoby, které úspěšně absolvují závěrečnou zkoušku před zkušební komisí / autorizovanými osobami, tak získají úplnou profesní kvalifikaci - Průvodce přírodou (NSK 16- 002 -M)
 • Zájemci o závěrečnou zkoušku budou muset autorizované osobě doložit dokumenty prokazující jazykové dovednosti na maturistní úrovni a účast na akreditovaném kurzu první pomoci (min. 16hodin) ne starší 2 let.
 • Zájemci o složení závěrečné zkoušky se musí přihlásit autorizované osobě.
 • Časový rozsah kurzu bude 7 víkendů na přelomu léta a podzimu. Termíny: 22. – 23. 8., 5. – 6. 9., 19. – 20. 9., 3. – 4. 10. 17. – 18. 10., 24. – 25. 11., 7. – 8. 11.
 • Závěrečná zkouška je zatím plánovaná na víkend 21. – 22. 11. 2015, ale nelze vyloučit, že se rozloží dle počtu zájemců do dvou víkendů.
 • Bližší  informace o závěrečné zkoušce a profesní kvalifikaci na:
  http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-541-Pruvodce_prirodou/reviz...

 

Závěrečná zkouška se bude skládat z:

 • závěrečné písemné práce a jejího obhájení;
 • ústní zkoušky před zkušební komisí;
 • vytvoření PowerPointové prezentace dle zadání a její prezentace před zkušební komisí;
 • poznávačky přírodnin;
 • praktické části.

Věnujte pozornost níže uvedeným přílohám!!

Stopy zvěře, které nejsou přílohou, můžete nastudovat například z tohoto zdroje:

http://www.hununpa.cz/modules/news/article.php?storyid=221.

Zkušební komise se bude skládat ze dvou zástupců autorizované osoby a zástupce Správy NP České Švýcarsko.

 

Příloha: 

Kontaktní osoba

Kristýna
Petrásková
777 819 188