Prožitky z přírody pro každého - environmentální programy pro znevýhodněné děti a mládež

Zahájení: Pátek, 29 Březen, 2019
Ukončení: Úterý, 31 Prosinec, 2019

Věcný popis navrhovaného projektu.
1. Environmentální programy v interaktivní expozici: České Švýcarsko: Život, tajemství a inspirace

Pro děti předškolního i školního věku uspořádáme alespoň 3 programy v Domě Českého Švýcarska vycházející z naší interaktivní expozice: České Švýcarsko - Život, tajemství a inspirace. Během těchto programů děti budou poznávat základní charakteristiky regionu - přírodu, historii, zajímavosti. Program povede zkušený lektor, který bude s dětmi pracovat ve skupinkách a společně budu řešit i úkoly z pracovních listů. Program trvá cca 2,5 hodiny a aktivity se střídají. Součástí je i promítání asi 20 minutového snímku o Českém Švýcarsku.

2. Praktické workshopy
(např. na výrobu budek, hmyzích domků apod.)

Pro děti školního věku zrealizujeme alespoň 5 workshopů, které budou zaměřeny na tvoření budek, hmyzích obydlí apod., které děti budou moc umístit společně v terénu a pozorovat, zda jejich práce přinesla užitek nějakým živočichům.
Pro tyto aktivity nakoupíme pomůcky a zajistíme lektora, který bude s dětmi tvořit. K workshopu bude i beseda o zvířatech a jejich životních podmínkách a o důležitosti nahrazování ubývajících úkrytů pro živočichy budkami apod.

3. Terénní ekovýchovná exkurze v národním parku s programem
Uspořádáme alespoň 4 terénní přírodovědné exkurze do národního parku České Švýcarsko s průvodcem, který během exkurze děti seznámí hravou a interaktivní formou se základními principy fungování chráněných území, s charakteristikou regionu Českého Švýcarska. Pro starší děti vybereme lokalitu se skalními vyhlídkami např. v okolí Jetřichovic, pro mladší děti povede exkurze zejména na naučnou Rysí stezku na Mazní Louce, nebo např. na malý přírodovědný okruh v Kyjově u Krásné Lípy.
Na tyto akce z projektu zajistíme dopravu.

4. Exkurze ke včelaři s přednáškou, programem a workshopem

Zeralizujeme alespoň 3 workshopy u včelaře. Součástí bude ukázka práce včelaře, beseda o životě včel a program s pracovními listy, kde se budou děti seznamovat s životem včel a jejich významem pro přírodu.
Na závěr programu budou děti tvořit z vosku. Spolupráce na projektu je předběžné domluvena se včelařkou RNDr. Štěpánkou Dlouhou, která se kromě včelaření zabývá i environmentální výchovou a má již zkušenosti s podobných akcí pro děti.

5. Přírodovědný interaktivní program na téma zvířata NP České Švýcarsko

Pro děti předškolního a mladšího školního věku zajistíme alespoň 4 programy na téma zvířata národního parku České Švýcarsko, kde jim představíme základní druhy žvivočichů, které v tomto regionu žijí a jejich život. Během programu využijeme modely zvířat, zvuky zvířat a další pomůcky. K programu vydáme pro děti omalovánku: Zvířata Labských pískovců a Českého Švýcarska.

6. Propagační materiál pro děti - omalovánka zvířata Labských pískovců a Českého Švýcarska

Vydáme omalovánku ve formátu 170x210 mm 28str., barevnost 4/4, kde budou dětem představeny základní druhy živočichů zdějšího regionu.
Náklad 2000 ks

 

Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí částkou: 200000 Kč

Dále projekt podpořila Obec Staré Křečany v rámci Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu regionálních projektů.

Projekt nemusí vyjadřovat stanoviska MŽP.

 

 

Kontaktní osoba

Ing. Jarmila
Judová
775552790

Řešitelé: