Produkty šetrného cestovního ruchu Českého Švýcarska

Zahájení: Středa, 1 Březen, 2006
Ukončení: Pátek, 1 Červen, 2007

 

                   

Produkty šetrného cestovního ruchu Českého Švýcarska

Dárce:

Evropská unie - Společný regionální operační program,  v rámci Grantového schématu „Podpora rozvoje služeb cestovního ruchu v Ústeckém kraji pro veřejný sektor“

Partneři projektu:

Začátek projektu:   březen 2006

Konec projektu:      červen 2007

Cíl projektu

Cílem projektu bylo podpořit turistiku v Ústeckém kraji - prodloužit průměrnou délku doby pobytu, podpořit růst příjmů z cestovního ruchu a růst počtu turistů.
Mezi specifické cíle projektu patřilo:

  • rozšíření nabídky propagačních produktů zaměřených na prezentaci Českého  Švýcarska
  • navýšení počtu návštěvníků v oblasti mimo území národního parku
  • prodloužení turistické sezóny

Výstupy projektu

Výstupy projektu vycházely z opatření, která jsou definována ve strategickém dokumentu Koncepce rozvoje cestovního ruchu v Českém Švýcarsku.

1. Zlepšení orientace návštěvníků

Tento výstup reaguje na nedostatečný informační systém v turistickém regionu České Švýcarsko. Hlavním výstupem byla analýza dosavadního stavu navigace turistů, návrh opatření vedoucích ke zkvalitnění a zpřehlednění tohoto systému a následně vytvoření modelového řešení orientačního systému ve dvou obcích.

2. Střednědobá marketingová strategie

Marketingová strategie je dokumentem, který navrhnul postup vedoucí k systematickému vytváření image regionu České Švýcarsko, způsob využívání loga Českého Švýcarska, způsoby oslovení cílových skupin a možnosti spolupráce klíčových aktérů regionu v oblasti propagace.

3. Sada propagačních a publikačních materiálů

V rámci projektu vznikly produkty, jejichž smyslem bylo oslovit návštěvníky Českého Švýcarska a poskytnout jim potřebné informace o regionu:

  • publikace Průvodce po nejkrásnějších vyhlídkách na Českosaské Švýcarsko
  • informační letáky – tématické i místopisné
  • katalog ubytovatelů
  • nástěnný kalendář 2007

Kontaktní osoba

Mgr. Martina
Kulíková