Přírodní zahrada Českého Švýcarska

Zahájení: Pondělí, 1 Duben, 2013
Ukončení: Úterý, 31 Prosinec, 2013


Naplánujme a dotvořme si společně zahradu u SNP ČŠ

Cílem projektu je úprava přírodního areálu kolem Správy Národního parku České Švýcarsko, kterou společně budou realizovat obecně prospěšná společnost České Švýcarsko a Správa Národního parku České Švýcarsko v rámci projektu podpořeného Ministerstvem životního prostředí České republiky částkou téměř 200 tisíc korun.

Projekt do značné míry počítá se zapojením dobrovolníků. Také díky jejich práci v areálu vzniknou broukoviště, zídka pro plazy či tůňka pro obojživelníky. Blízký vlhký lesík zpřístupní povalový chodník a louka se změní v sad s původními druhy ovocných dřevin. Pro veřejnost se připravují přednášky o přírodních zahradách, dílny zaměřené např. na výrobu hmyzích obydlí, či ptačích krmítek a budek. 

Zahájení projektu navzdory deštivému počasí přihlíželo na 150 návštěvníků oslav Dne dětí s národními parky. Ti si v rámci bohatého programu mohli vyzkoušet své znalosti o přírodě Českého Švýcarska, ale i dovednosti během řemeslných dílen, shlédnout loutkovou pohádku či projít lanovou dráhu.

Zahájení projektu v rámci Evropského dne parků: 
http://www.npcs.cz/u-sidla-spravy-np-vznikne-ucebna-pod-sirym-nebem

Příloha: 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
+420 412 383 000

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: