Příprava akreditovaného kurzu: Průvodce přírodou Českého Švýcarska

Zahájení: Pondělí, 1 Prosinec, 2014
Ukončení: Pondělí, 31 Srpen, 2015

registrační číslo 05131462

Obecným cílem projektu je podpora průvodcovské činnosti a tím kompenzace ztrát hospodářského rozvoje obcí ležících v regionu NP České Švýcarsko a přilehlých CHKO za současného přispění k naplnění cílů ochrany národního parku (potažmo všech zvláštně chráněných území). Rozvoj turistiky v posledních letech vede k potřebě plně kvalifikovaných průvodců přírodou, jež jsou specializováni na konkrétní region. Akreditovaný kurz Průvodce přírodou Českého Švýcarska přispěje ke kvalitní přípravě plně kompetentních pracovníků v oblasti (šetrného) cestovního ruchu, jež svou činností budou turisty- návštěvníky regionu kompetentně informovat o regionu Českého Švýcarska, jeho přírodních a kulturních hodnotách, turistické, cyklistické a horolezecké dostupnosti atraktivit a nabízených službách v obcích kolem národního parku, pravidlech ekologicky odpovědného chování apod.

Vytvoření akreditovaného vzdělávacího kurzu Průvodce přírodou Českého Švýcarska vedoucího k získání úplné profesní kvalifikace. Tento kurz bude odpovídat požadavkům úplné profesní kvalifikace Průvodce přírodou (NSK- Národní soustava kvalifikací/ kód:16-002-M). Rozsah kurzu bude odpovídat požadavkům MŠMT na hodinovou dotaci, tj. minimálně 120 hodin teoretické a praktické přípravy (tj. 60hod. praktické a 60 hod. teoretické výuky).

Projekty spolufinancuje SFŽP ČR ve spolupráci s MŽP. Více na www.sfzp.cz a www.mzp.cz.

Podpora ze SFŽP činí: 237.704Kč.

 

Kontaktní osoba

Mgr. Kristýna Petrásková
777 819 188