Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách (Cíl 3) - TREND

Zahájení: Pátek, 29 Červen, 2012
Ukončení: Sobota, 30 Červen, 2012

 

  

Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském Švýcarsku, Hornolužickém pohoří a Lužických horách (Cíl 3) - TREND

Tento česko-německý projekt je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Datum zahájení projektu: 1. 4. 2009

Datum ukončení projektu: 31. 3. 2012 (prodlouženo 30.4.2012)

Projektoví partneři:

LP - Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt, Bad Schandau

PP1 - České Švýcarsko o.p.s.

PP2 - Naturschutzzentrum  "Oberlausitzer Bergland" e.V.

PP3 - Společnost pro Lužické hory o.s.

Cílem projektu bylo zlepšení ekologického povědomí a chování, zlepšení pocitu sounáležitosti obyvatelstva s okolní přírodou a krajinou, dosažené cílenými programy k těmto tématům. Byly plánovány a uskutečnily se např. společenské environmentální programy (projektové dny, exkurze, přednášky, výstavy, návštěvy informačních středisek atd.) a přeshraniční a dvojjazyčná setkávání (vícedenní programy, setkávání sdružení, partnerství škol apod.). Obsahem byla ochrana přírody, péče o krajinu, energie, mobilita, atd.

Výstupem projektu je udržitelná a vzájemně propojená nabídka přeshraniční ekologické výchovy a setkávání. Cílovou skupinou jsou děti MŠ a ZŠ, pedagogové a veřejnost.

Vzdělávací programy, akce: nabídka EVVO programů projektu, akce pro veřejnost viz kalendář akcí regionu, další EVVO nabídka pro školy + více viz stránky partnerů projektu.

Cestovatelský festival Sedm divů - www.sedm-divu.cz

Regionální výrobky: katalog/brožura 2011, další info, ARZ, katalog/brožura 2013.

Výstavní systém projektu: prezentace

NABÍDKA 2016 - V PŘÍLOZE NÍŽE

NABÍDKA 2015

NABÍDKA 2014

NABÍDKA 2013

NABÍDKA 2012

Ekofestival Sedm divů v Krásné Lípě (26. - 28. 9. 2009)

Webové stránky projektu Trend:

www.projekt-trend.eu

Více o Programu Cíl 3/Ziel 3 na podporu přeshraniční spolupráce mezi Českou republikou a Svobodným státem Sasko 2007-2013 naleznete na:

http://www.ziel3-cil3.eu/de/index.html

Příloha: 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
+420 412 383 000