Praxe a stáže se v klastru k cestování váže

Zahájení: Středa, 1 Červen, 2011
Ukončení: Pátek, 28 Únor, 2014

Projekt rozvíjí spolupráci žadatele - Univerzity Hradec Králové, partnerů, členů regionálního klastru cestovního ruchu a dalších organizací prostřednictvím praxí, stáží, evaluačních a prezentačních workshopů a dalších aktivit projektu.

Vedle specifické přípravy na konkrétní praxe a stáže a jejich následné realizace zejména v rámci regionálního klastru vytváří projekt do budoucna ucelený způsob realizace praxí a stáží, jejich evaluace a rozvoje sociálního kapitálu regionálního klastru s důrazem na využití výstupů této spolupráce ve výuce, výzkumu i v praxi. Realizací projektu je zvyšována kvalita praxí a stáží vytvořením systému jejich průběžného a periodického hodnocení a dalších podmínek pro zvyšování jejich kvality, který bude uplatňován i po skončení projektu.

Projektem bude specifickou přípravou na konkrétní praxe, praxemi a stážemi podpořeno 724 studentů a budou realizovány 4 pilotní zahraniční praxe. Do realizace projektu se zapojí 7 partnerů a dalších cca 30 organizací jako základ dlouhodobé spolupráce.

Role Českého Švýcarska o.p.s. – partner projektu

Ø   spolupráce na vytvoření metodiky praxí studentů FIM UHK v chráněných územích a v dalších územích s významnými přírodními a kulturními hodnotami se zaměřením na udržitelnost rozvoje cestovního ruchu, interpretaci hodnot území, využití moderních přístupů ICT, výzkumu procesů spojených s cestovním ruchem včetně monitoringu působení cestovního ruchu a jeho optimalizac

Ø   organizace pětidenního kurzu Destinační management a interpretace krajiny vybraných území s přírodním a socio-kulturním potenciálem spolu s dalším partnerem projektu - Český ráj o.p.s.

Ø   spolupráce na pilotní realizaci praxí a stáží zejména v prvním roce realizace projektu, 

Ø   spolupráce na podrobné evaluaci praxí a stáží

Ø   spolupráce při zpracování metodiky realizace praxí a stáží u spolupracujících organizací projektu

REALIZACE                       6 / 2011 – 5 / 2014

CELKOVÝ ROZPOČET          7 787 966,04 Kč

ROZPOČET OPS                 373 228,16 Kč

 

Kontaktní osoba

Radka
Soukalová
+420 777 819 914