"Poznej a chraň České Švýcarsko" - nabídka environmentálních aktivit

Zahájení: Pátek, 1 Březen, 2013
Ukončení: Úterý, 31 Prosinec, 2013

Aktivity projektu naváží na stávající systém environmetálního působení na veřejnost, děti a mládež. 

 

Projekt umožní pokračování těchto obecně prospěšných aktivit, které jsou nevýdělečné a bez příspěvků z projektu neudržitelné, po projektu budou vytvořeny i nové aktivity - vyhlášená výtvarná soutěž, zážitkový program, podpoření ekoporadny apod. Příspěvek podpoří environmentální výchovu v expozici, zajistí náklady na lektora a pracovníka informačního střediska, energie, provoz a telefony ekoporadny IS a expozice, přípravu programů a tisk pracovních listů, ceny pro účastníky, opravu expozice a nákup pomůcek, vytvoření nového programu, výtvarnou soutěž - plakáty, rozesílku nabídek do škol, tisk samolepky a omalovánky, letáku k expozici atd.
 
Projekt je zaměřen na cílovou skupinu dětí a mládeže - zvýšení jejich informovanosti o regionu s Českým Švýcarskem, prohloubení jejich sounáležitosti s přírodou. Projekt umožní školám využít alternativní způsob vzdělávání v expozici a terénu, dále jim nabídne účast na výtvarné soutěži. Projekt osloví i turisty a místní obyvatele ekoporadenstvím v IS a aktivitami v expozici.
 

Harmonogram: 1.1.2013 - 31.12.2013

Rozpočet:         350.000 Kč

Tento projekt byl finančně podpořen Nadací ČEZ.

Příloha: 

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
+420 412 383 000