Poznáváme přírodu Českého Švýcarska – nabídka ekoprogramů pro MŠ a ZŠ

Zahájení: Čtvrtek, 1 Leden, 2015
Ukončení: Čtvrtek, 31 Prosinec, 2015

Cíle projektu:

Celkovým cílem předkládaného projektu je podpora rozvoje environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty na území Národního parku České Švýcarsko a přilehlých chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Lužické hory a podpora činnosti Domu Českého Švýcarska k zajištění atraktivní nabídky vzdělávacích programů a akcí pro školy a veřejnost.

V našem projektu chceme do spolupráce na přípravě programů pro děti zapojit aktivní seniory, kteří mají dobré znalosti a zkušenosti v různých oborech a rádi by své poznatky předali dál i dětem.

V Českém Švýcarsku dochází díky pomoci pracovníků Správy NP ČŠ k návratu lososa. Našim cílem je zapojením aktivního rybáře do programů u dětí a jejich pedagogů zvýšit povědomí o tomto a dalších druzích ryb, které se po zvýšení kvality životního prostředí a díky snaze člověka navracejí do volné přírody. Na příběhu putování lososa do moří a zpět chceme ukázat, jaký je život ryb, jak se odlišují ryby od ostatních živočichů. Cílem je, aby povědomí o ochraně přírody nebylo chápáno jen ve vztahu k savcům a známým druhům, ale i rybách jakou součásti vodních ekosystémů.

Dalším cílem je vzbudit u dětí zájem o rostliny a jejich možné využití jako léčivých bylin. Spolupracovat budeme s aktivní seniorkou, která dětem předá své praktické zkušenosti, jak využít různých druhů rostlin k přípravě sirupů, čajů a mastí.

Podobně připravíme i program o lesní zvěři a další.

Cílem je nabídnout nová témata z nového pohledu a zapojit i aktivní dobrovolníky z řady seniorů.

V neposlední řadě je našim cílem oslovit i pedagogy, kteří se budou moci zúčastnit vzdělávacích kurzů a šířit osvětu a principy udržitelného rozvoje i dále.

Výstupy projektu:

1. Realizace nových tipů  ekoprogramů pro děti v Domě Českého Švýcarska  nebo přímo na školách

Ve spolupráci s aktivními seniory budeme nabízet nové programy:

  1. Lososí příběh aneb ze života ryb. V Českém Švýcarsku se již několik let realizuje projekt Návrat lososa. Považovali jsme toto téma za názorné pro děti a veřejnost ve smyslu, jak člověk dokáže svými zásahy ovlivnit existenci některého živočišného druhu a následně pak pracně a finančně velmi nákladně řeší navracení vymizelého druhu zpět. Během programu se děti dozvědí, jak žijí ryby obecně, jaký mají způsob života a jaké specifické potřeby. Zároveň se ale na příkladu lososa naučí, že jakýkoliv zásah člověka do ekosystému může mít dalekosáhlé důsledky až např. vymizení druhu v určité oblasti.

Představením projektu návratu lososa v programech se pro změnu děti naučí, že návrat některých živočišných druhů je následně velmi pracné, zdlouhavé a drahé.

2. Léčivé rostliny Českého Švýcarska. Další program bude zaměřen na rostliny a byliny v Českém Švýcarsku. Opět do programu zapojíme aktivní seniorku, která bude ve školách i školkách představovat jednoduché způsoby, jak využít bylinky doma. Děti se naučí rozeznávat základní druhy rostlin podle květů, plodů i vůně. Do programu děti zapojí všechny smysly včetně chuti (během výroby sirupů či čajů).

Na tomto programu chceme dětem ukázat provázanost lidí s přírodou už odnepaměti. Nutnost vážit si bohatství a darů přírody, které jsou stále více ohrožovány lidskou činností.

Děti se zapojí do poznávání bylin přímo v terénu přírodovědnou vycházkou s povídáním o bylinách, vyráběním bylinných sirupů i čajů.

3. Zvířata Českého Švýcarska a jejich mláďata. Téma další se zaměří na poznávání druhů zvířat v Českém Švýcarsku  a jejich života. Zaměříme se na fungování lesních ekosystémů. V programu budou zahrnuty aktivity na poznávání hlasů zvířat, stop a dalších pobytových znamení. Rozebereme způsob péče o potomstvo a další zajímavosti.

Případně  rozpracujeme i další téma např. včely, šetření energií -  podle seniorů, kteří budou mít zájem se ještě do projektu zapojit.

2. Poznávací výlety do Národního parku pro přírodovědný oddíl Ranger

V rámci projektu bychom také rádi umožnili dětem z přírodovědného oddílu výjezd do Národního parku a poznávání jeho zajímavostí a krás přímo v terénu. Dopravní dostupnost do nitra Národního parku není z Krásné Lípy snadná, proto žádáme o podporu zejména dopravy. Program poznávací exkurze přírodovědného oddílu, který při Správě Národního parku funguje již více jak 10 let, by vedli odborníci ze Správy Národního parku České Švýcarsko. Považujeme za důležité, abychom dětem z přírodovědného oddílu představili základní charakteristiky přírody Národního parku přímo v národním parku a zavedli je do přírody, kam se s rodiči ne vždycky vypraví.

3. Průvodce rybami Českého Švýcarska – malovaný s komentářem

Jako doplňkovou činnost projektu vytvoříme drobného obrazový průvodce rybami Českého Švýcarska do škol a školek, pro potřeby opakování po našich ekoprogramech.

4. Omalovánka – pracovní list pro děti –  bylinky a živá zahrada

Pro potřeby programu o bylinkách vytvoříme pracovní list nebo omalovánku

          Podpora od Státního fondu životního prostředí činí: 183 000 Kč

registrační číslo projektu: 05311462

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775552790

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: