Podpora EVVO akcí pro veřejnost v Českém Švýcarsku

Zahájení: Pátek, 15 Srpen, 2014
Ukončení: Čtvrtek, 31 Prosinec, 2015

Cíle projektu:

Celkovým cílem projektu je podpora činnosti Informačního centra – pořádání EVVO akcí pro veřejnost v regionu národního parku České Švýcarsko. 

Specifickým cílem je podpora organizace tří akcí pro veřejnost s cílem propagace regionu národního parku České Švýcarsko.

Jedná se o následující tradiční akce:

  • Otevírání turistické sezóny
  • Dny Českého Švýcarska
  • Cestovatelský ekofestival

Pro pořádání těchto akcí je nutno zabezpečit:

  • přípravu programu akcí
  • jednání s dodavateli, účinkujícími apod.
  • propagace akce
  • koordinace organizačního týmu
  • realizace akce

K pořádání akcí a jejich doprovodného programu bude z projektu zakoupena tzv. mobilní zábrana a financovány drobné úpravy a údržba exponátů v interaktivní expozici Domu Českého Švýcarska.

 

Podpora od Státního fondu životního prostředí činí: 249 800 Kč

Registrační číslo 05281462

Kontaktní osoba

Lenka
Stiborová
777819915

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: