Podpora ekoporadenství v informačních centrech Národního parku České Švýcarsko

Zahájení: Čtvrtek, 1 Leden, 2015
Ukončení: Čtvrtek, 31 Prosinec, 2015

Cíle projektu:

Celkovým cílem předkládaného projektu je podpora činnosti Informačního centra – provoz ekoporadny v Domě Českého Švýcarska k zajištění ekoporadenství v regionu národního parku České Švýcarsko. 

Specifickými cíli jsou:

1) Zabezpečení rozsahu a kvality celoročního provozu ekoporadny, která bude zajišťovat přímé ekoporadenství návštěvníkům informačního centra v DČŠ, jež má zásadní vliv na odpovědný pohyb návštěvníků v národním parku České Švýcarsko a spokojenost návštěvníků regionu, jehož budoucnost a prosperita je závislá na udržitelném rozvoji cestovního ruchu.

Ekoporadna poskytuje důležité informace o zodpovědném a ekologickém přístupu k životnímu prostředí, dále o pravidlech ekologicky odpovědného chování, také jsou poskytovány ekoporadenské služby a nabízeny produkty ekologicky šetrného zemědělství, bio a FairTrade.

Ekoporadna přináší rady a informace se zaměřením na následující témata:

  • šetrný cestovní ruch
  • ochrana přírodních a kulturních hodnot
  • ekoznačení

Ekoporadnu je možné navštívit celoročně každodenně vždy v otevírací době Informačního centra.

2) Zabezpečení rozsahu a kvality provozu ekoporadny, která bude poskytovat ekoporadenství zprostředkovaně:

Ekoporadnu je možné kontaktovat telefonicky, přes e-mail či skype kdykoli, dotazy budou vyřizovány každodenně v otevírací době Informačního centra.

3) Vytvoření tiskovin s environmentální tématikou – od přípravy obsahu, grafické práce až po tisk materiálů. Materiál se bude vztahovat k regionu národního parku České Švýcarsko a bude volně k dispozici návštěvníkům v informačním centru Domu Českého Švýcarska.

4) Zajištění expedice EVVO materiálů v regionu národního parku České Švýcarsko. Každý měsíc by se průběžně rozvážely materiály do všech informačních center regionu, kterých je cca 18. 

 

Registrační číslo 05291462

Podpora od Státního fondu životního prostředí činí: 244 160 Kč.

Kontaktní osoba

Lenka
Stiborová
777819915

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: