Neztrácet kontakt s přírodou

Zahájení: Neděle, 1 Duben, 2018
Ukončení: Středa, 31 Říjen, 2018

Cílem našeho projektu je umožnit dětem i dospělým zajímavé aktivity, které by je přivedli zpět k přírodě a ukázali jim možnosti, jak trávit zajímavě čas venku a užívat tak volného zeleného prostoru, který působí pozitivně na rozvoj člověka. Zpětně pak očekáváme, že tyto aktivity namotivují lidi k zlepšení jejich vztahu k přírodě a vnímání jejího významu pro život člověka.

Cílem projektu je:
- Propagace pobytu dětí přímo v přírodě a pořádání environmentálních aktivit přímo v přírodě
- Umožnit dětem účastnit se programů přímo v přírodě, aktivně jí pozorovat a zkoumat
- Zvýšení informovanosti a zlepšení vztahu veřejnosti k přírodě, jejich rodnému místu
- Rozšíření a zkvalitnění nabídky ekovýchovných programů pro školy, školky a veřejnost
- Pozitivní vnímání Národního parku České Švýcarsko ze strany veřejnosti, jako území s vysokou přírodní hodnotou a velkým potenciálem pro ochranu živočišných a rostlinných druhů
-
Aktivity projektu a jejich kvantifikace:

1. Letní pětidenní prázdninový program pro děti na téma bádání a pozorování přírody.

Během letních prázdnin zrealizujeme pětidenní program na téma poznávaní a ochrana přírody se zaměřením na poznávání NP České Švýcarsko primárně pro členy přírodovědného oddílu Ranger, kteří se celoročně vzdělávají v ochraně přírody a účastní pravidelné ekologické výchovy.

Program:
- je koncipován tak, že děti docházejí každý den ke Správě NP ČŠ a je pro ně od pondělí do pátku (případně ještě část soboty) připraven program v rozsahu od 8:00 do 16:30.

- je určen pro max. 25 dětí

2. Exkurze

Uspořádáme pro přírodovědný oddíl Ranger alespoň dvě exkurze z přírodovědnou tématikou do chráněného území u nás nebo v Sasku.

Exkurze do CHKO Lužické hory, účast ne ekodni pořádané jiným ekocentrem „Sellnitzfest“.

3. Propagace projektu na akcích pro veřejnost

Minimálně na Dni parků a Noci pro netopýry zajistíme stanoviště na téma: dotknout se přírody, kde se budou děti moc seznámit s přírodou různými smysly a zažít přírodu z jiného pohledu. Projekt umožní zajistit lektory a pomůcky na tyto aktivity.
Na akcích pro veřejnost se schází pravidelně i 150 - 200 účastníků, máme tak možnost oslovit velký počet rodičů a jejich dětí.

4. Ekoden pro školy z okolí v areálu Správy NP České Švýcarsko

V rámci projektu dětem z okolních škol umožníme během jednoho dne poměřit si znalosti z různých přírodovědných oborů a hlavně znalosti o chráněném území, které je obklopuje formou soutěže. Během akce by měli možnost setkat se s odborníky na různých stanovištích, která by mohly vyzkoušet. Bude to pro ně takový den setkání s prací odborníků - přírodovědců.
Příklad aktivit: pozorování vodního hmyzu, botanické praktikum, zoologie, lesnictví apod.

Program bude trvat cca 3 – 4 hodiny. Předpokládáme účast z minimálně 5 okolních škol a počet dětí kolem 50 - 80.

5. Kurzy pro pedagogy zaměřující se na motivaci pedagogů pro učení venku

Pedagogové tráví s dětmi velkou část jejich času ve škole, nové trendy ukazují, že je možné tento čas trávit i venku aniž by tím utrpěla výuka. Některé věci a aktivity lze realizovat přímo v okolí školy ve volné přírodě. Je to však náročnější a pro pedagogy i nové. Rádi bychom díky projektu umožnili pedagogům absolvovat několik vzdělávacích kurzů, které by ukázaly metodiky, jak na to. Kurzy jsou mezi pedagogy oblíbené, a protože je pořádáme ve spolupráci s různými organizacemi už několik let, máme již i okruh stálých zájemců o ně.
Pro kurzy máme dobré zázemí v učebnách Domu Českého Švýcarska a na terénní aktivity i v nedalekém.

Pro pedagogy uspořádáme alespoň 3 kurzy:
1) s tématem - učení se přímo v přírodě (v jednání je kurz od vzdělávacího centra Tereza, který vede Justina Danišová).

2) Kurz Environmentální výchova prožitkem - kurz umožňující pedagogům s dětmi objevovat přírodu zážitkově

3) Kurz s lektorkou Eliškou Léblovou na téma: Knihy o přírodě jako klíč k dětským srdcím, který budeme i akreditovat u MŠMT – s lektorkou už pracujeme na přípravě akreditace.

Projekt umožní uhradit lektorné na tyto kurzy a koordinaci přihlašování apod.

6. Programy na téma vnímejme přírodu všemi smysly pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ
Realizováno v areálu u Správy NP nebo v lesoparku v Krásné Lípě.

Připravíme program pro děti z MŠ a I. stupně ZŠ. Bude zaměřen na pobyt přímo v přírodě a a aktivity, které umožní vnímat přírodu všemi smysly. Program bude koncipován zážitkově a děti budou přírodu zkoumat, pozorovat různými způsoby.

Realizace aspoň 5 x za dobu projektu pro celkem cca 100 dětí

Cílové skupiny:

Projekt je určen několika cílovým skupinám, tak aby oslovil co nejširší veřejnost a jeho dopad byl opravdu efektivní.

a) děti budou osloveny především ekoprogramy, exkurzemi a pětidenním letním programem
b) rodiče s dětmi budou osloveni během akcí pro celou rodinu

c) studenti, dospělá veřejnost, učitelé budou oslovení během kurzů

Cílové skupiny vycházejí z předmětu podpory, ale zároveň jsou hlavními cílovými skupinami v našich aktivitách a projektech.
Děti z mateřských i základních škol (zejména I. stupně) jsou vnímavými cílovými skupinami a environmentálně výchovné působení na ně má veliký efekt. Blízký kontakt s přírodou v útlém věku, pozorování přírody v terénu a přímý kontakt s živými organismy vede k získávání kladného vztahu k přírodě, a to je v regionu s Národním parkem a chráněnými oblastmi s vysokou přírodní hodnotou velmi žádoucí. Tyto věkové skupiny se rády zapojují i do výtvarného tvoření, vyrábění a jsou nadšení z pobytu v přírodě. To vše je pro náš projekt důležité, aby proběhl úspěšně.
Rodiče jsme si vybrali jako cílovou, která je oslovována prostřednictvím svých dětí, které naším programem projdou nebo vezmou rodiče na akci - ekoden, eko - odpoledne, kde budeme téma projektu rovněž propagovat.

Přínosy projektu:

Zvýší se osvěta v ochraně přírody cenného území Národního parku České Švýcarsko, zvýší se informovanost o problematice ochrany přírody v Českém Švýcarsku.
Rozšíří se nabídka programů v Českém Švýcarsku a tím se umožní větší výběr školám.
Zvýší se informovanost o principech ochrany přírody.

Projekt podpořil Ústecký kraj částkou 80500 Kč.

Tento projekt  podpořila  obec Staré Křečany v rámci Veřejnopravní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu regionálních projektů.

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775552790