Nebojme se netopýrů

Zahájení: Úterý, 1 Březen, 2016
Ukončení: Pondělí, 31 Říjen, 2016

Projekt podpořil Ústecký kraj částkou 60000 Kč

 

Cílem projektu je:

- zvýšení informovanosti a zlepšení vztahu veřejnosti k netopýrům, kteří jsou ohrožení a pro jejichž zachování je nezbytná dlouhodobá ochrana.
- rozšíření a zkvalitnění nabídky ekovýchovných programů pro školy, školky a veřejnost
- vytvoření nového osvětového materiálu o netopýrech v regionu Českého Švýcarska
- pozitivní vnímání Národního parku České Švýcarsko ze strany veřejnosti, jako území s vysokou přírodní hodnotou a velkým potenciálem pro ochranu živočišných a rostlinných druhů

Aktivity projektu:
1. Ekoprogram o netopýrech pro školy: připravíme a zrealizujeme program, který zajímavou formou představí dětem život netopýrů, jejich ochranu a možnosti, jak zapojit veřejnost do této činnosti. K programu bude navazovat i nový osvětový materiál. Součástí programu bude i předvedení hendikepovaného netopýra.
Program ověříme v praxi aspoň 5 x za dobu projektu pro cca 100 dětí.

2. Přednáška pro veřejnost na téma „Náš soused netopýr“: během projektu zrealizujeme přednášku pro veřejnost, zejména informující veřejnost o postupech při rekonstrukcích domů ( tak aby nebyly ohroženy kolonie netopýrů), přednášky o životě netopýrů a mýtech, které o nich mezi lidmi kolují.

3. Odchyt a určování netopýrů za účasti veřejnosti: pro veřejnost uspořádáme 1 večerní akci s odchytem netopýrů do sítí a určováním podle druhů. Akce bude na přihlášení pro omezený počet lidí max. 8 osob na akci.

4. Noc pro netopýry v září 2016: připojíme se ke Správě Národního parku České Švýcarsko a společně zorganizujeme Noc pro netopýry, což je celovečerní akce zaměřená na osvětu. Děti mají možnost vidět živého netopýra, vyzkoušet si výrobu netopýří budky, vyzkoušet si práci s batdetektorem, zahrát si vědomostní soutěž apod. Během akce se i venku promítá krátký dokument o netopýrech.
(Ilustrační foto a info v příloze) (účast cca 150 lidí)

5. Nový pracovní list o netopýrech: rádi bychom postupně vytvořili sadu pracovních listů k jednotlivým tématům z ochrany přírody. V minulých projektech již vznikl pracovní list na téma hmyz , rádi bychom v rámci tohoto projektu v podobném duchu vytvořili i pracovní list k netopýrům.
Cca 3000 ks – pracovních listů

Přínosy projektu:

Tím, že vytvoříme nové programy pro děti i dospělé na témata přírody Českého Švýcarska  - zejména netopýrů, prohloubíme u cílové skupiny nejen znalosti národního parku, ale také zvýšíme povědomí o potřebnosti jednotlivých druhů v celém ekosystému a potravních řetězcích.

Zvýší se osvěta v ochraně přírody cenného území Národního parku České Švýcarsko, zvýší se informovanost o problematice ochrany přírody v Českém Švýcarsku.

Nově vytvořený evvo materiál umožní zopakovat si informace o netopýrech načerpané během ekoprogramů a akcí pro veřejnost a rozšíří nabídku environmentálních materiálů v Českém Švýcarsku.

Rozšíří se nabídka programů v Českém Švýcarsku a tím se umožní větší výběr školám.

Zvýší se informovanost o netopýrech, o principech ochrany a budou vyvráceny mýty, které se o netopýrech tradují a vyvolávají jistý druh strachu mezi veřejností.

 

Ústecký kraj  - odkaz

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775552790

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu:

Nebojme se netopýrů (13.10.2016)