Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku

Zahájení: Středa, 30 Září, 2009
Ukončení: Čtvrtek, 3 Květen, 2012

 

  

Marketing cestovního ruchu v Českém Švýcarsku

Název operačního programu: ROP NUTS II Severozápad

Regionální operační program regionu soudržnosti Severozápad 

Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj 

„Vize přestane být snem“ 

http://www.nuts2severozapad.cz/

www.europa.eu  

Název oblasti podpory: Podpora marketingu a tvorby a rozvoje produktů

Výdaje projektu na výstupy: cca 9 000 000 Kč

Cíl projektu:

 • Podpora všestranného a trvale udržitelného rozvoje cestovního ruchu v regionu Českého Švýcarska
 • Zajištění marketingových aktivit propagujících české Švýcarsko na trhu cestovního ruchu
 • Spolupráce s ostatními subjekty v oblasti cestovního ruchu
 • Propagace významných kulturních akcí v regionu
 • Vytváření příznivé image této turistické destinace
 • Podpora marketingových produktů cestovního ruchu s šetrným přístupem k životnímu prostředí
 • Zajištění informovanosti nejširší veřejnosti o nabídce cestovního ruchu v Českém Švýcarsku

Hlavní aktivity:

1. Vydání 12-ti publikačních titulů:

 • České Švýcarsko turistický portrét
 • Kalendář 2012 – České Švýcarsko ve vedutách a obrazech
 • Nejkrásnější památky Českého Švýcarska
 • České Švýcarsko pro rodiny s dětmi
 • Série letáků o turistice v Národním parku ČŠ
 • České Švýcarsko – včera a dnes (česky, německy)
 • České Švýcarsko – krajina inspirace
 • Turistické jízdní řády 2010, 2011
 • Publikace Pravčická brána
 • H.Ch.Andersen –Stínové obrázky z cesty do Harzu a Saského Švýcarska
 • Průvodce expozicí DČŠ  (německy, anglicky)
 • Publikace  Lidové památky Českého Švýcarska (německá mutace)

2. Marketingová kampaň a zajištění marketingových nástrojů

 • Marketingová kampaň
 • Komponenty pro veletržní stánek Českého Švýcarska k výstavám a veletrhům cestovního ruchu
 • Informační velkoformátové mapy pro nádraží v obcích regionu
 • Grafický manuál pro jednotné značení regionálních infostředisek 
 • Internetový kulturní kalendář jako webová aplikace
 • Drobné suvenýry

3. Analytické studie a konference

 • Zajištění a oganizace Konference cestovního ruchu
 • Aktualizace dokumentu Koncepce rozvoje cest.ruchu v regionu České Švýcarsko (do r. 2020)
 • Zpracování Marketingové studie Nová Hřebenovka

Kontaktní osoba

Klára
Mrkusová
412 383 238

Řešitelé: 

Publikace vytvořené v rámci projektu: