Listen to the voice of villages

Zahájení: Čtvrtek, 1 Leden, 2009
Ukončení: Sobota, 31 Prosinec, 2011

Naslouchejte hlasu venkova

    

 

Central Europe Programme 
http://www.central2013.eu/

Evropský fond pro regionální rozvoj 

European Regional Development Fund (ERDF)

http://ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm 
http://europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l60015.htm

 

Listen to the voice of villages

Naslouchejte hlasu venkova

Dárce: Central Europe Programme, ERDF

Začátek projektu: leden 2009

Konec projektu: prosinec 2011

Popis projektu:

Kulturní dědictví regionů trpí narušením historické kontinuity, chátrající objekty pak mnohaletým nedostatkem financí a zájmu vlastníků a ztrátou obecného povědomí o jejich hodnotách. 

Kulturní dědictví však tvoří součást historie krajiny a formuje estetický a kulturní cit místních obyvatel.  Navíc v  sobě skrývá potenciál pro další rozvoj venkova v oblasti cestovního ruchu a regionálního marketingu. Proto je projekt  zaměřen právě na pomoc při podpoře a obnově tohoto dědictví, na nalezení nových vzorových strategií podpory cestovního ruchu v Českém Švýcarsku  a na jeho účinné propagaci oživených venkovských regionů v rámci celé Střední Evropy.

Projekt je založen na naší spolupráci s osmi dalšími středoevropskými partnery 

(univerzitami, regionálními úřady a rozvojovými institucemi):

1. Autonomous Province of Trento; Itálie

2. University of Trento - Dept. of Computer of Managemente Sciences- eTourism Research group; Trento, Itálie

3. Center za razvoj Litija, d.o.o./ Development centre Litija/ Slovinsko

4. České Švýcarsko, o.p.s., Krásná Lípa, ČŘ

5.  Marshal's Office of Opolskie Voivodeship; Opole, Polsko

6. Krajský úřad Ústeckého Kraje, Ústí nad Labem; ČR

7. Local Development Agency Langhe Monferrato Roero; Asti; Itálie

8. District Office Forchhheim - Department of Economic Development; Forchhheim; Německo

9. University of Natural Resources and Applied Life Sciences, Vídeň, Rakousko

Cíl projektu:

 • Sdílet zkušenosti při rozvoji cestovního ruchu venkovských oblastí s partnery ze střední Evropy v rámci objevování magických míst regionů, ze kterých jednotliví partneři pocházejí a vyvinout s nimi nové turistické produkty a trvale udržitelné rozvojové strategie pro region České Švýcarsko.
 • Vytvořit nadnárodní organizaci „Vital Villages“ Association  (Sdružení „Živé vesnice“)s jednotnou značkou (VVA), sdružující venkovské oblasti partnerských území a prezentovat tak České Švýcarsko v médiích, tištěných materiálech, webových stránkách, na veletrzích cestovního ruchu v kontextu Střední Evropy.
 • V rámci partnerských individuálních projektů investovat do zachování a obnovy drobných sakrálních památek krajiny Českého Švýcarska.

Hlavní aktivity:

Společný marketing, prezentace a pořádání akcí  k zajištění propagace živých obcí k podpoře šetrného rozvoje venkova a jeho  kulturních hodnot:

 • Festival ekoturistiky a další  marketingové akce.
 • Letáky, veletrhy, brožury, tiskové zprávy. 

Výzkum a analýzy:

 • Zmapování potenciálu místního kulturního dědictví, nalezení nových specifických území pro rozvoj turistického ruchu a oživení venkovských území.
 • Výměna zkušeností s evropskými partnery.
 • Navržení a realizace testovacích dílčích projektů, aktivit a investic na základě získaných odborných analýz.

Podpora ekologicky šetrných služeb a produktů:

 • Vytvoření nových turistických balíčků cestovního ruchu.

Realizace investiční akce z dotace více než 2,5 mil. Kč ve vybraných obcích Českého Švýcarska (Česká Kamenice, Děčín (pouze místní část Dolní Žleb), Dolní Poustevna, Doubice, Hřensko, Chřibská, Janov, Jetřichovice, Krásná Lípa, Mikulášovice, Růžová a Staré Křečany ).

 • Zmapování památek lidové zbožnosti na území Českého Švýcarska (pasportizace skalních pískovcových kaplí a pomníčků, křížků, drobných kaplí a božích muk v krajině, které nejsou prohlášeny za kulturní památku).
 • Zpracování projektové dokumentace pro 50 vybraných drobných sakrálních památek.
 • Obnova 27 drobných sakrálních památek (podrobnosti o obnovených objektech).

Mapa sakrálních památek

          

 

Kontaktní osoba

Gabriela
Dudová
775 552 788