Komunitní centrum Českého Švýcarska

Zahájení: Pondělí, 1 Srpen, 2005
Ukončení: Pátek, 1 Srpen, 2008

 

             

 

České Švýcarsko o. p. s. je jedním z partnerů při realizaci projektu Komunitní centrum Českého Švýcarska, jehož hlavním nositelem je město Krásná Lípa

Dárce:

Evropský sociální fond v rámci Iniciativy Společenství EQUAL 

Mezinárodní partneři:

Mezinárodní pracovní skupiny a jejich výstupy:

 • Dlouhotrvající sítě - Networks - odpovědnost NěmeckoVýstupem http://www.networking-works.net/
 • Zapojování nevzdělávajících se - Engaging Non-Learners - odpovědnost VBVýstupem DVD s různými metodami zapojování cílové skupiny - nejlepší zkušenost od každho partnera. K nahlédnutí u příjemce projektu. 
 • Informační technologie - ICT - odpovědnost RakouskoVýstupem http://www.learningvoice.com/
 • Zlepšování dovedností - Improving Skills - odpovědnost VB/ČRVýstupem digitální životopis na DVD a brožura. K nahlédnutí u příjemce projektu. 
 • Zvyšování povědomí - Raising Awareness - odpovědnost Česká republikaVýstupem zápisy s jednotlivými doporučeními, dobrými příklady partnerů a pracovních skupin.

Cíl projektu

Cílem Iniciativy Společenství EQUAL bylo vyvinout a prosadit nástroje na podporu znevýhodněných skupin, které se střetávají s diskriminací či nerovným zacházením na trhu práce.

Projekt Komunitní centrum Českého Švýcarska reagoval na tíživou situaci regionu v otázce nezaměstnanosti, vytvářel vyrovnávací šance pro znevýhodněné skupiny a napomáhal jim k udržení nebo nalezení zaměstnání. V rámci projektu byly vytvořeny a realizovány vzdělávací, rekvalifikační a motivační kurzy. Součástí vzdělávacího systému bylo také poradenství, pracovní asistence a zajištění odborné praxe.

V roce 2007 byly všechny vzdělávací a poradenské programy přeneseny do nově otevřeného Domu Českého Švýcarska na náměstí v Krásné Lípě.

Region, ve kterém projekt působil, je výjimečný přírodním a kulturním bohatstvím a nachází se pod různým stupněm ochrany životního prostředí (Národní park České Švýcarsko, Chráněná krajinná oblast Labské pískovce). Z toho důvodu byly a jsou vzdělávací a poradenské programy zaměřeny především na rozvoj šetrného cestovního ruchu a také na  péči o krajinu a kulturní památky, neboť zde je největší potenciál a význam oblasti.

Co České Švýcarsko o. p. s. očekávalo od projektu EQUAL?

 • Vznik efektivního a fungujícího systému celoživotního a profesního vzdělávání v oblastech, které odpovídají strategickému zaměření OPS, maximálně využívají charakteristiky regionu a zohledňují poptávku na trhu práce
 • Snížení nezaměstnanosti v regionu / zlepšení uplatnitelnosti cílových skupin na trhu práce
 • Zvýšení vzdělanosti v regionu

Cílové skupiny

 • Absolventi škol – SŠ a VŠ
 • Zaměstnanci ohrožení ztrátou zaměstnání 
 • Nezaměstnaní z důvodu restrukturalizace
 • Ženy po mateřské dovolené

Hlavní aktivity a výstupy projektu

Další vzdělávání

Profesní kurzy:

Právní minimum pro podnikatele, Vedení týmu, Podnikatelský plán, Financování projektů cestovního ruchu, Prezentační dovednosti a vystupování na veřejnosti, Komunikační dovednosti pro poskytovatele služeb, Poradenské půlhodinky pro podnikatele.

Rekvalifikační kurzy: 

Pracovník regionální turistiky v chráněných územích, Pracovník informačních středisek a cestovních kanceláří, Euromanager v oblasti rozvoje cestovního ruchu.

Poradenské centrum pro podnikatele

Příjemci poradenství byli zájemci o podnikání, živnostníci, malí a střední podnikatelé v regionu Českého Švýcarska. 

Smyslem poradenství bylo :

• usnadnit založení vlastní živnosti a definování podnikatelského záměru 

• poskytnout podporu při psaní projektových žádostí a při řízení projektů 

• poskytnout prvotní informace o dotačních titulech 

• usnadnit přístup k dalším informacím o podnikání a poradenství 

Nejčastěji se poskytovali konzultace, poradenství a pomoc se zpracováním podnikatelských záměrů a žádostí o příspěvky EU. Dále byl zájem o pomoc s administrativou projektu, který obdržel dotaci z EU a poradenství při zakládání živnosti.

Podmínky pro poradenství

• prioritní byly záměry, které vedly ke zvýšení počtu pracovních míst a byly realizovány v regionu Českého Švýcarska 

• podnikatelský záměr nepoškozoval životní prostředí 

• prioritní byly záměry v oblasti cestovního ruchu nebo ochrany životního prostředí.

 

Závěrečná konference

Společnosti  IREAS, Institut pro strukturální politiku, o.p.s. a Komunitní centrum Českého Švýcarska uskutečnily ve dnech 25. a 26. 6. 2008 závěrečnou konferenci projektů z Programu Iniciativy Společenství EQUAL tzv. Veletrh pracovních příležitostí a dalšího vzdělávání na Děčínsku aneb „OD TEORIE K PRAXI“ . 

Program 25. a 26. 6. 2008 a témata workshopů 25. 6. 2008.

V případě zájmu o více informací o celém projektu, prosím kontatujte Komunitní centrum Českého Švýcarska (Kostku) : www.krasnalipa.cz/kccs/  .

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM EU A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY