Informačně-vzdělávací systém v chráněných územích Českého Švýcarska

Zahájení: Sobota, 1 Leden, 2005
Ukončení: Úterý, 1 Leden, 2008

 

    

Dárce:

Evropská unie a státní rozpočet, prostřednictvím Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů, Opatření 4.2

 

Cíle projektu

Cílem projektu obecně bylo zvýšit povědomí o tématu udržitelného rozvoje, zlepšit informovanost v oblasti environmentální problematiky a zvyšováním kvalifikace pracovní síly, podpořit rozvoj v oblasti služeb a podnikání v souladu s principy udržitelného rozvoje.

Specifickým cílem projektu bylo vytvořit a zavést modelový systém EVVO a kvalitní a dostupnou informační síť v chráněných územích a oblastech Natury 2000 v regionu Českého Švýcarska a zavést standardy pro provozování šetrné turistiky v územích s vysokou přírodní hodnotou. Systém byl propojen se stávající sítí environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty.

Aktivity a výstupy v rámci projektu

1. Vytvoření a inovování vzdělávacích modulů na témata:

  • Zelená známka a podnikání v chráněných územích
  • Ekominimum pro každého
  • Průvodcovsko-osvětové služby v chráněných územích, šetrná turistika
  • Ekopedagogika a lektorování ekovýchovných programů
  • Práce s veřejností a informování veřejnosti v chráněných územích
  • Fundraising pro neziskové organizace v chráněných územích

V roce 2007 proběhly např. tyto akce:

Zelené čtvrtky aneb Odpolední škola ekologie - podzim 2007, otevřené semináře pro veřejnost, plakát ve formátu JPG (467 kB) zde

Fundraising pro neziskové organizace aneb Píšeme si sami projekt do strukturálních fondů EU

Prožitková pedagogika v ekologické výchově

Zelené čtvrtky aneb Odpolední škola ekologie - jaro 2007

Seminář Udržitelný cestovní ruch v chráněných územích a certifikace 25. května 2007 na Mezní Louce

S průvodcem po Českém Švýcarsku

 2. Zřízení střediska environmentální výchovy vzdělávání a osvěty s komplexní nabídkou služeb pro cílové skupiny.

Fotogalerie - akce v oblasti EVVO

Ekovýchovné programy pro školy

Terénní programy

Hravý přírodovědný oddíl Ranger

Soutěže pro veřejnost 3. Otevření nového informačního střediska v Děčíně a rozšíření a zkvalitnění služeb stávajících informačních středisek (v Krásné Lípě, na Mezní Louce) v souladu s principy šetrné turistiky a doplnění aktivit těchto center o poradenské služby. 

Aktuálně:

Přijměte pozvání do nově otevřené expozice "České Švýcarsko: tajemství, život, inspirace" a informačního střediska v Domě Českého Švýcarska na Křinickém náměstí v Krásné Lípě. 

Ekoporadna Českého Švýcarska

4. Zajištění odborných průvodcovských služeb na vytvořených průvodcovských trasách v regionu, zavedení standardu pro šetrnou turistiku a organizování osvětových pobytů, zohledňujících specifika chráněných území. Průvodcovské služby.

5. Zapojení veřejnosti do dění v chráněných územích a oboustranná komunikace

Proběhlo v roce 2007:

Den bez aut 2007 - výlet vlakem a tramvají do Drážďan a na zámek Pillnitz 22. září 2007

Stěžejní akce pro veřejnost v r. 2007:

Sobota 26. května 2007 Evropský den parků na vyhlídce Belveder u Děčína

6. Systematický a cílený sběr a poskytování komplexních informací o životním prostředí, principech udržitelného rozvoje a environmentálních aktivitách v širším regionu Českého  Švýcarska - CHKO Labské pískovceCHKO Lužické horyNP České Švýcarsko.

 

Kontaktní osoba

412 383 246