Dům Českého Švýcarska – kde jsou děti i dospělí jako doma

Zahájení: Pondělí, 11 Červenec, 2011
Ukončení: Neděle, 30 Červen, 2013

Cílem projektu je zabezpečení rozsahu a kvality provozu návštěvnického a informačního centra v Domě Českého Švýcarska. 

Dům ČŠ má zásadní vliv na odpovědný pohyb návštěvníků v Národním parku České Švýcarsko a spokojenost návštěvníků regionu. Budoucnost a prosperita regionu je závislá na udržitelném rozvoji cestovního ruchu a zabezpečení rozsahu a kvality provozu vzdělávacího centra DČŠ, jež má zásadní vliv na environmentální povědomí dětí, rodičů, studentů a pedagogů o hodnotách Národního parku České Švýcarsko i okolních chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Lužické hory.

Projekt je podporou pro rozvoj environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty a environmentálního poradenství pro území Národního parku České Švýcarsko a přilehlých chráněných krajinných oblastí Labské pískovce a Lužické hory. Součástí je podpora činnosti Domu Českého Švýcarska k zajištění obslužnosti návštěvníků a atraktivní nabídky vzdělávacích programů a akcí pro školy a veřejnost.

Aktivity:

1)    Zajištění a rozvoj exkluzivní nabídky prezentačních a informačních služeb v Domě Českého Švýcarska.

Jde zejména o zajištění celoročního provozu Expozice Českého Švýcarska s akcentem na zasažení min. 10 000 návštěvníků. V průběhu projektu bude nutné průběžně zajišťovat obsluhu a průvodce po expozici a průběžnou údržbu a opravu exponátů. Dále jde o zajištění provozu Informačního a poradenského střediska, které ročně navštíví na 35.000 návštěvníků. Za účelem poskytování kvalitních a kvalifikovaných služeb v dostatečném rozsahu je optimální zajistit celoroční otevírací dobu, což by bez dotační podpory nebylo myslitelné.

2)    Zajištění a rozvoj vzdělávacích služeb

Tematické zaměření vzdělávacích a osvětových programů v Domě Českého Švýcarska, které projekt pomůže zajistit, je : vzdělávání k udržitelnému rozvoji a vzdělávání k udržitelnému turismu.

Konkrétní kurzy budou průběžně připravovat pracovníci v Domě Českého Švýcarska podle dostupnosti lektorů a poptávky cílových skupin a ročního období a živých aktuálních témat. Za dobu trvání projektu proběhne minimálně 60 programů ekologické výchovy pro školy s tematikou poznávání a ochrany chráněných území severních Čech a minimálně 20 dalších programů v učebnách s tematikou interpretace přírodního dědictví.

           3) Zajištění služeb ekologické poradny Českého Švýcarska

Ekoporadna přináší rady a informace, jak předcházet nevratným zásahům do životního prostředí a jak přispívat svým chováním a jednáním k udržení krajiny Českého Švýcarska pro další generace. Ekoporadna Českého Švýcarska se zaměřuje na udržitelnou spotřebu, šetrný cestovní ruch, ekoznačení.  

Ekoporadnu je možné navštívit v pracovních dnech mezi 9. a 17. hodinou, nebo kontaktovat telefonicky (412 383 000) či přes e-mail: ekoporadna@ceskesvycarsko.cz.

Z projektu byl v roce 2012 podpořen Cestovatelský festival - blíže na http://www.sedm-divu.cz

 

Harmonogram projektu: červenec 2011 - červen 2013

Rozpočet projektu: 2 043 416 Kč 

 

Tento projekt byl vytvořen za finanční podpory SFŽP ČR a MŽP.

www.mzp.cz , www.sfzp.cz

Kontaktní osoba

Radka
Soukalová
+420 777 819 914