Dotknout se přírody - venkovní programy zaměřené na kontakt dětí s přírodou

Zahájení: Čtvrtek, 1 Březen, 2018
Ukončení: Pondělí, 31 Prosinec, 2018

V rámci projektu zrealizujeme několik aktivit směřujících k naplnění cílů projektu.

1. Ekoden pro školy v areálu Správy NP České Švýcarsko

V rámci projektu dětem z okolních škol umožníme během jednoho dne poměřit si znalosti z různých přírodovědných oborů a hlavně znalosti o chráněném území, které je obklopuje formou soutěže. Během akce by měli možnost setkat se s odborníky na různých stanovištím, která by mohly vyzkoušet. Bude to pro ně takový den setkání s prací odborníků  - přírodovědců.
Příklad aktivit: pozorování vodního hmyzu, botanické praktikum, zoologie, lesnictví apod.

Program bude trvat cca 3 – 4 hodiny. Předpokládáme účast z minimálně 5 okolních škol a počet dětí do 50.

2. Prázdninový vícedenní evvo program pro děti ve věku 6 – 12 let

Během letních prázdnin zrealizujeme pětidenní program na téma poznávaní a ochrana přírody se zaměřením na poznávání NP České Švýcarsko primárně pro členy přírodovědného oddílu Ranger, kteří se celoročně vzdělávají v ochraně přírody a účastní pravidelné ekologické výchovy.
Program:
-  je koncipován tak, že děti docházejí každý den ke Správě NP ČŠ a je pro ně od pondělí do pátku (případně ještě část soboty) připraven program
- je určen pro max. 25 dětí
- program povedou zkušení lektoři v oblasti práce s dětmi i ekologické výchovy.

Návrh programu:

1. Poznávání Národního parku České Švýcarsko s průvodcem – pozorování druhů ptáků
2. Odchyt a určování ptáků pod vedením zkušeného ornitologa
3. Botanická praktika
4.     Setkání s lesníkem – druhy stromů
5. Výroba herbáře, pokusy s rostlinami, výroba bylinných sirupů apod.

3. Exkurze
Dětem z přírodovědného oddílu Ranger, kde s dětmi pracujeme dlouhodobě, systematicky je větší možnost děti ovlivnit, vzbudit v nich zájem o přírodu a své rodné místo, protože se setkáváme pravidelně, i během prázdnin apod. Počet dětí v oddílu se díky zapojení více vedoucích mohl zvýšit a mohli jsme tak nabídnout tento zájmový oddíl většímu počtu dětí.  Díky projektu umožníme dětem z přírodovědného oddílu (kde je nyní již téměř 50 dětí ve 4 družinách)  se v průběhu roku zúčastnit několika tematických exkurzí, kdy se děti seznámí s principy environmentálně šetrného hospodaření, ekologického zemědělství nebo s okolními chráněnými oblastmi apod.
Témata exkurzí:
- Exkurze do CHKO Lužické hory, České středohoří  - většinou s přírodovědným oddílem objevujeme jen okolí a České Švýcarsko. V rámci projektu bychom podnikli exkurzi do dalších chráněných území v okolí.

- Účast ne ekodni pořádané jiným ekocentrem – v rámci aktivit přírodovědného oddílu se účastníme i ekodnů jiných ekocenter v okolí, zejména kolegů ze Saska. Projekt by umožnil dětem z přírodovědného oddílu se akce zúčastnit a načerpat nové poznatky a nápady.
4. propagace projektu na akcích pro veřejnost
Minimálně na Dni parků a Noci pro netopýry zajistíme stanoviště na téma: Dotknout se přírody, kde se budou děti moc seznámit s přírodou různými smysly a zážít přírodu z jiného pohledu.

5. Ekoprogramy v areálu Správy NP  - vnímání přírody všemi smysly

6. Pracovní list pro děti

 

Projekt podpořilo Ministerstvo životního prostředí ČR částkou 181 000 Kč.

 

 

Tento projekt  podpořila  obec Staré Křečany v rámci Veřejnopravní smlouvy o poskytnutí dotace na podporu regionálních projektů.

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775552790

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: