Děti v přírodě, příroda v dětech

Zahájení: Pátek, 1 Leden, 2010
Ukončení: Pátek, 31 Prosinec, 2010

 

Projekt je realizován za finanční podpory společnosti ČEPS.

Realizace projektu: leden – prosinec 2010
Celkový rozpočet akce: cca 900 tis Kč

Kontaktní osoba:
Lenka Mrázová
Tel.: 412 383 000                
E-mail: vzdelavani@ceskesvycarsko.cz

Cíl projektu
Cílem projektu je vytržení dětí základních, středních i mateřských škol z klasického vyučovacího procesu a jejich systematické vzdělávání prožitkem v unikátní přírodě Národního parku České Švýcarsko či v moderním vzdělávacím prostředí Domu Českého Švýcarska.

Očekávané výstupy projektu

 • Moderní koncepce pro ekologické vzdělávání a vzdělávání k udržitelnému rozvoji v Národním parku České Švýcarsko, jež je „šitá na míru“ základním školám apod.
 • 2 nové zážitkové vzdělávací programy včetně  sady pracovních listů a pomůcek.
 • Modernizace stávající expozice, učeben a venkovního vzdělávacího areálu Českého Švýcarska.
 • 1000 dětí se zúčastní programů ekologické výchovy a osvětových akcí pořádaných v Českém Švýcarsku ve školním roce 2009/2010 (80 žáků pilotních programů)

Klíčové aktivity projektu

 1. Moderní koncepce a prostory pro ekologické vzdělávání:  
  - Analýza vzdělávacích potřeb škol s cílem dosáhnout co největšího účinku programů ekologické výchovy na děti a jejich soulad s pedagogickými zásadami. 
  - Revize strategie ekologických programů, jež dále rozvine principy učení 
  prožitkem a osvojování poznatků přímou zkušeností v přírodě Národního parku České Švýcarsko.
 2. Programy ekologické výchovy pro děti ze základních škol aj.:
  - Programy budou zaměřeny na hravé poznávání přírody a budou spojeny se 
  zážitkovými a outdoorovými programy přímo v přírodě Národního parku České Švýcarsko.
  - Programy budou využívat interaktivní expozice o přírodě Národního parku České Švýcarsko v Domě Českého Švýcarska, v které jsou k dispozici i moderní učebny, 
  např. Putování za kapkou vody, Cesta za energií pravěku, atd.

Kontaktní osoba

Radka
Soukalová
412 383 000

Řešitelé: