Českosaské Švýcarsko – excelentní přeshraniční turistická destinace (Cíl 3)

Zahájení: Neděle, 1 Březen, 2009
Ukončení: Úterý, 28 Únor, 2012

Projektový partner: Tourismusverband Sächsische Schweiz, Pirna http://www.saechsische-schweiz.de/

 

    

 

Cílem projektu bylo vybudovat společné přeshraniční struktury pro řízení cestovního ruchu v Českosaském Švýcarsku a v úzké spolupráci rozvíjet společné produkty, služby a marketing přeshraniční destinace s aspirací na zápis na Seznam přírodního dědictví UNESCO. Cílovou skupinou byli místní, návštěvníci a klíčoví aktéři – podnikatelé, samosprávy a orgány státní správy. Výstupem projektu je přeshraniční destinace a na ní navazující spektrum společných výstupů – prospekty, veletrhy, manuály a loga, průvodce volným časem, katalog ubytovatelů, tipy na výlety, vize přeshraniční spolupráce, marketingová kampaň, navzájem komunikující webové stránky, famtripy, infotabule, infomobil, workshopy, akce pro turistickou veřejnost atd.

 

Realizace projektu prodloužena do června 2012.

Tento česko-německý projekt byl financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Otevírání turistické sezóny 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

Turistické a další informace www.ceskesvycarsko.cz .
Nabídka akcí pro turistickou veřejnost: http://akce.ceskesvycarsko.cz/cs/akce/planovane .

Nabídka výstupů projektu.

Další informace o aktivitách projektu http://saechsisch-boehmischeschweiz.de/.

Koordinaci turistické destinace a komunikaci s partnerem Tourismusverband Sächsische Schweiz, Pirna zajišťuje i po ukončení realizace projektu Destiační agentura Českého Švýcarska o.p.s., odpovědná osoba : Ing. Jiří Rak , jiri.rak@ceskesvycarsko.cz, 412 383 000, 775 552 792 a Bc. Filip Brodský, ops@ceskesvycarsko.cz.

 


 

 

Kontaktní osoba

Ing. Jiří
Petrásek
+420 412 383 000

Řešitelé: