České Švýcarsko přátelské školám

Zahájení: Úterý, 1 Březen, 2016
Ukončení: Neděle, 31 Prosinec, 2017

Nabídka převážně terénních programů o přírodě v přírodě Národního parku České Švýcarsko

Projekt podpořil SFŽP ČR a MŽP částkou: 898 945 Kč

 

Národní park je specifické území, které vyžaduje ze strany veřejnosti pochopení pro principy jeho ochrany a významu zachování přírodních hodnot pro další generace.

Sounáležitost lidí s jejich okolím, domovem, životním prostředím se vytváří od útlého věku. Projekt zaměřený na děti ze škol a školek národního parku, tak umožní vytváření vazeb s jejich prostředím, které má vyšší stupeň ochrany než běžné okolí a očekává, že toto přinese výsledky v pozitivním vnímání chráněného území dalšími generacemi.

Vznik chráněných území často u veřejnosti evokuje vznik „zákazů“, omezení apod. Potřebnost projektu spočívá ve vyvrácení těchto negativních postojů už u dětí.
Národní park České Švýcarsko chce být přátelský dětem prostřednictvím nabídky pro školy, ale nabídky volnočasových aktivit dětí. Chce vystupovat jako „kamarád“, jako hodnota, kterou území má a jeho obyvatelé mohou být hrdí na to, odkud pocházejí a nevnímat se jako obyvatele „toho sociálně slabého“ regionu, ale regionu s vysokou přírodní hodnotou, kterou je třeba zachovat i do budoucna.

Hledáme cestu jak pozdvihnout region a zároveň, jak zvýšit povědomí veřejnosti o jedinečnosti krajiny, která je obklopuje. Náš projekt, který předkládáme, má přispět k našim dlouhodobým snahám v oblasti osvěty a vzdělávání dětí v tématech, které se dotýkají přírody, její ochrany a poznávání.

Výstupy projektu:

1 nový terénní ekoprogram v Kyjovském údolí s pracovními listy pro 1. stupeň ZŠ a MŠ, který osloví během projektu cca 80 dětí

1 program terénní exkurze k zajímavostem do NP České Švýcarsko (využitelný např. při cestě na Jetřichovické vyhlídky nebo Dolský mlýn) s aktivitami pro 1. a 2. stupeň ZŠ, který osloví během projektu cca 80 dětí

3 tipy programů pro MŠ a 1. stupeň ZŠ v areálu škol a jejich okolí, které osloví cca 100 dětí během trvání projektu

1 ekovýchovný program v areálu u Správy NP České Švýcarsko, který osloví cca 80 dětí

1 společný ekoden pro školy zařazené v projektu, který osloví cca 100 dětí

1 celoroční program přírodovědného oddílu Ranger, který osloví dlouhodobě cca 25 dětí

2 odborná praktika pro děti z 2. stupně ZŠ, které osloví cca 40 dětí

akce praktické ochrany přírody, která osloví cca 30 dětí

workshop pro rodiny s dětmi, které osloví cca 60 dětí

1 zimní program v expozici v Domě Českého Švýcarska, který osloví cca 60 dětí

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775 552 790

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: