České Švýcarsko přátelské školám

Zahájení: Pátek, 1 Leden, 2016
Ukončení: Sobota, 31 Prosinec, 2016

Projekt je zaměřen na programy ekologické výchovy a praktické workshopy, které s dětmi v mateřských a základních školách realizují aktivní senioři.

projekt podpořila Nadace Agrofert

částkou: 43 000 Kč

V letech 2014 a 2015 jsme v rámci projektů: Ekologická výchova pro všechny generace, Poznáváme přírodu Českého Švýcarska a Senioři dětem a děti seniorům uskutečnili společně se seniory 56 programů pro 1380 dětí ze ZŠ a MŠ v Krásné Lípě a okolí. Do programů jsme zapojili aktivní seniory, kteří dětem předávají zkušenosti ze svých zálib a koníčků týkajících se přírody.

Vznikly tak programy o rybách a jejich životě, dále program o našich běžných bylinkách a jejich využití a dále o myslivosti a zvířatech v lesích, zvířatech a jejich mláďatech, o životě kolem vody Českého Švýcarska.

Spolupráce se seniory se ukázala jako velmi přínosná pro obě skupiny, jak dětí, které se dozvídaly spoustu zajímavých věcí od nadšených lidí, kteří vše, o čem vyprávějí, mají zažité a vyzkoušené, nikoliv jen naučené!
Pozitivně však tuto práci vnímali i senioři. Kteří najednou objevili nový smysl života a významnou náplň svého volného času. Podíleli se aktivně na obsahu programů, přípravě pomůcek i na samotné realizaci přímo ve školách a školkách. Dobrovolně se pak se svými programy účastnili i na akcích pro veřejnost se stanovištěm apod. Docházeli do školek a škol i mimo rozsah projektu z vlastního zájmu. Chápeme jako největší přínos, že jsme je motivovali k vlastnímu aktivnímu přístupu.

Plánované programy na rok 2016:

Za tajemstvím léčivých bylin

Opět do programu zapojíme aktivní seniorku, která bude ve školách i školkách představovat jednoduché způsoby, jak využít bylinky doma. Děti se naučí rozeznávat základní druhy rostlin podle květů, plodů i vůně. Do programu děti zapojí všechny smysly včetně chuti (během výroby sirupů či čajů).
Na tomto programu chceme dětem ukázat provázanost lidí s přírodou už odnepaměti. Nutnost vážit si bohatství a darů přírody, které jsou stále více ohrožovány lidskou činností.
Děti se zapojí do poznávání bylin přímo v terénu přírodovědnou vycházkou s povídáním o bylinách, vyráběním bylinných sirupů i čajů.

Život v lesích Českého Švýcarska
- vyprávění myslivce, lesníka a ekosystému les

Téma další se zaměří na poznávání druhů zvířat v Českém Švýcarsku a jejich života. Zaměříme se na fungování lesních ekosystémů. V programu budou zahrnuty aktivity na poznávání hlasů zvířat, stop a dalších pobytových znamení. Rozebereme způsob péče o potomstvo a další zajímavosti.

Vyrábění budek, krmítek pro ptáky, zahradničení ve školách a školkách

Do programu zapojíme dalšího aktivního seniora, který se zabývá zahradničením a domácím kutilstvím.
Pro děti připravíme konkrétní workshopy na téma výroby ptačích krmítek a budek, případně dalších jednodušších hmyzích obydlí.
Rádi bychom, aby tento aktivní senior občas navštívil školku či školu a s dětmi na zahradě obhospodařoval i malý záhonek a ukázala jim, jak se správně sází a obdělává půda apod.

Cíl záměru/projektu:

Podpořit aktivitu seniorů, tak aby i nadále mohli realizovat své ekoprogramy o přírodě pro děti ze škol a školek, na které byli v roce 2015 velmi pozitivní ohlasy.

Umožnit seniorům zažít pocit úspěchu a potřebnosti, které jim ve stáří mnohdy chybí. Dětem, se kterými se senioři setkávají, umožnit pro změnu kontakt se stářím, jeho moudrostí, klidem.

Děti se během programů učí naslouchat, poznávají, že lidé mohou mít nejrůznější zájmy a v nich se uplatnit stejně dobře jako v povolání.

Projekt chce oběma cílovým skupinám umožnit obohacení života ze vzájemného aktivního setkávání a poznávání.

Místo působnosti: Krásná Lípa a nejbližší okolí, region Národního parku České Švýcarsko

Začátek projektu, na který je příspěvek požadován: 1. 1. 2016

Konec projektu, na který je příspěvek požadován: 31. 12. 2016

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775 552 790

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: