České Švýcarsko on-line

Zahájení: Neděle, 1 Leden, 2012
Ukončení: Úterý, 31 Prosinec, 2013

Cílem projektu je pomoci rodičům “vytáhnout” děti od počítače do přírody. Prostředkem k tomu bude existující interaktivní expozice Domu Českého Švýcarska, kde je instalován nový audiovizuální prvek. 

Velkoformátové projekční TV v zastavení Krajina zrozená z moře, v kombinaci s Virtuální naučnou stezkou a dalšími plánovanými aktivitami (interaktivní naučné dokumentární filmy, zastavení Sklářství v regionu, interaktivní google brýle) budou velmi atraktivní zejména pro rodiny s dětmi či osoby s vybudovaným silným vztahem k moderním IT technologiích, které těmito aktivitami získáme pro poznání a návštěvu expozice a krajiny Českého Švýcarska.

Projekt (nákup a instalace nového audiovizuálního prvku) bylo možné realizovat díky poskytnutí finančního daru v hodnotě 50.000 Kč od ČEPS, a.s. .

 

Kontaktní osoba

Radka
Soukalová
+420 412 383 000

Řešitelé: