Broukoviště

Zahájení: Čtvrtek, 1 Květen, 2014
Ukončení: Úterý, 30 Prosinec, 2014

Předmětem projektu je realizování dílčí části architektonického návrhu areálu u Správy NP ČŠ - a to broukoviště. Návrh tak nebude čekat na všechny prostředky nutné na dotváření, ale postupnými kroky se bude naplňovat.

Během projektu se plocha kolem tohoto prvku upraví a osází stromy a keři dle detailního rozkreslení architektky. Do úprav se zapojí veřejnost a přírodovědný oddíl Ranger.
Další zásadní částí projektu je osvěta u dětí a veřejnosti na téma hmyz, který v naší nabídce zatím chybí.
Dosud jsme se zaměřovali na jiná témata – ptáky, savce, geologie Českého Švýcarska, ale vzdělávání a osvěta v oblasti poznávání hmyzu probíhala jen úzce.

Během projektu proběhnou:

 -  odborné přednášky v terénu s odchytem a určováním druhů hmyzu

-   dílny na výrobu hmyzích obydlí

-   vytiskne se pracovní list na téma hmyz a brouci

-   budou vyrobeny modely reprezentativních druhů hmyzu.

Projekt zapojuje děti, mládež a veřejnost do úprav prostoru kolem broukoviště, aktivní zapojení do těchto prací umožní vytvořit si k danému místu vazbu a zároveň zvyšuje povědomí o problematice přírodních zahrad a života hmyzu více než samotná přednáška.

Podpora z Ministerstva životního prostředí činí: 140 000 Kč

Kontaktní osoba

Jarmila
Judová
775 552 790

Řešitelé: 

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: