BROÚK – Rozvojové centrum

Zahájení: Sobota, 1 Říjen, 2005
Ukončení: Pátek, 1 Červen, 2007

 

 

Partner: Ústecký kraj v rámci realizace projektu „Budoucí rozvoj Ústeckého kraje – Posílení kapacity místních a regionálních orgánů při plánování a realizaci programu v Ústeckém kraji“

Kontaktní údaje

Tel. 412 383 000

email: rozvojove.centrum@ceskesvycarsko.cz

Cíl projektu

Přispět ke zvýšení absorpční kapacity Ústeckého kraje pro zajištění lepší připravenosti regionu na čerpání finančních prostředků ze Strukturálních fondů Evropské unie (především v programovacím období 2007-2013).

Aktivity a výstupy

• Počet poskytnutých konzultací: 134

• Počet subjektů v partnerské síti: 50

• Počet zpracovaných projektů: 34

• Počet terénních šetření / partnerských akcí: 3

• Počet dotazníkových šetření: 1

• Počet rozvojových dokumentů vytvořených ve spolupráci s centrem: 10

• Počet nově vytvořených pracovních míst: 1

• Počet projektových záměrů vložených do Zásobníku projektů (Kevis): 95

• Odhadovaná hodnota vložených projektových záměrů: 1,5 mld. Kč

• Terénní šetření „Příprava ROP pro NUTS II Severozápad, Mapování projektů“ ve spolupráci s SPF Group, v.o.s. za koordinace Ústeckého kraje

• Vlastní terénní šetření

• Přímé oslovování neziskových organizací

• Šetření informovanosti a postojů cílových skupin k SF EU v Ústeckém kraji ve spolupráci s Naviga 4 s.r.o. za koordinace Ústeckého kraje

• Vzdělávací akce

Rozvojové centrum pokračuje ve své činnosti i po ukončení financování projektem BROÚK.