Bez auta do Českosaského Švýcarska. Vlakem a autobusem k cílům mezi Labem a Horní Lužicí

Zahájení: Úterý, 1 Duben, 2014
Ukončení: Středa, 31 Prosinec, 2014

Název projektu: Bez auta do Českosaského Švýcarska. Vlakem a autobusem k cílům mezi Labem a Horní Lužicí
Ohne Auto in die Sächsisch-Böhmische Schweiz. Mit Bahn und Bus zu den Zielen zwischen Elbe und Oberlausitz

Projekt je zaměřen na vytvoření produktů pěšího cestovního ruchu s využitím pěších, zejména dálkových turistických cest a šetrné veřejné dopravy (autobusy, vlaky, příp. lodě), a na marketing na podporu těchto nově vytvořených produktů. Projekt zahrnuje tyto hlavní aktivity:
A. Tvorba turistických produktů šetrného cestovního ruchu s maximálním využitím veřejné dopravy (minimálně 15 nových produktů zejména pěší turistiky s využitím dálkových pěších tras a veřejné dopravy, z těchto produktů bude nejméně 5 na české straně, nejméně 5 na německé straně a nejméně 5 přeshraničních)
B. Marketingová kampaň vytvořených produktů šetrného cestovního ruchu (realizace širokého spektra marketingových aktivit „na dálku“ i „v místě“)
C. Podpůrné činnosti (administrace, publicita atd.)

Tento česko - německý projekt je financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj, Operačního programu přeshraniční spolupráce Sasko - ČR, Cíl3 / ZIEL3 a Státního rozpočtu ČR.

 

 

Kontaktní osoba

Filip
Brodský
*420 412 383 000

Novinky publikované v rámci projektu:

Tiskové zprávy publikované v rámci projektu: