Produkční a publikační služby

Pro obce, podnikatele i příbuzné regiony na klíč zajistíme:

AUDIOVIZUÁLNÍ PRODUKTY

  • Webové prezentace – kompletní zajištění tvorby nových webových domén především se zaměřením na šetrný cestovní ruch a vzdělávací či konzultační služby.
  • DVD – produkce DVD médií s tématikou ochrany přírody, kulturního dědictví a turistiky
  • Film - produkce emotivních filmů pro účely muzeí, expozic a dalších prezentačních prostor s tématikou ochrany přírody, kulturního dědictví a turistiky či jiných příbuzných témat
  • Suvenýry a dárkové předměty – náměty a zajištění marketingově vhodných regionálních propagačních suvenýrů a dárkových předmětů s atributy prezentujícího (logo, název apod.)

PUBLIKACE A OSTATNÍ TISKOVINY

  • Publikace – tvorba široké škály publikačních titulů (fotopublikace, encyklopedie, populárně naučná literatura) zahrnující tvorbu textu, grafické zpracování, jazykové korektury a tisk v maximální kvalitě. Zaměřujeme se především na regionální tématiku severních Čech: historie, kultura, památky, krajina a příroda, turistické cíle a zajímavosti
  • Mapy a průvodce - produkujeme moderní praktické průvodce a turistické mapy (včetně cyklomap) regionu České Švýcarsko
  • Letáky a brožury – široká nabídka letáků a brožur, včetně tvorby textů, zajištění grafických prací a tisku
  • Kalendáře – obrazové a stolní kalendáře s působivými fotografiemi krajiny, přírody, kulturních památek a turistických cílů Českého Švýcarska.

Přehled dosud vydaných publikací naleznete zde>>>.