Poradenské služby

OBCÍM A MĚSTŮM REGIONU ČESKÉ ŠVÝCARSKO, PŘÍPADNĚ JINÝM SUBJEKTŮM SE ZÁMĚRY TÝKAJÍCÍ SE CESTOVNÍHO RUCHU, ŠETRNÉHO ROZVOJE REGIONU, OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ, EVVO.

Chcete získat dotaci? Máte projektový záměr a potřebujete prostředky na jeho realizaci? Nerozumíte podmínkám strukturálních fondů?

Vynasnažíme se proklestit Vám cestu českou a evropskou byrodžunglí k dotaci. Nabízíme Vám pomoc při zpracování žádosti o dotaci se zohledněním a splněním všech podmínek. Anebo si u nás můžete rovnou nechat zpracovat svůj projekt/dotaci „na klíč“.

Poskytujeme komplexní služby spojené se zpracováním i řízením dotací týkajících se širšího regionu Českého Švýcarska.

Zajišťujeme
Upřesnění a dopilování projektového záměru, sestavení rozpočtu, identifikaci finančního zdroje, logický rámec, studii proveditelnosti, zpracování žádosti, další konzultační služby. 

Příklady podpořených projektů

 • Obnova historického hřbitova v Doubici, 171 tis. Kč
 • Rozšíření výroby novým laserem, Eurometalgroup s.r.o., 8 400 tis. Kč
 • Výstavba penzionu na Mezní Louce v NP České Švýcarsko, 38 511 tis. Kč, ROP SZ
 • Informační podpora cestovního ruchu ve Varnsdorfu, 3 075 tis. Kč, ROP SZ
 • Mezinárodní filmový festival studentů OSMAR, dotace 50 tis. Kč, PPRKČ KÚÚK
 • Učíme se o přírodě s přírodou ve školní zahradě, dotace 150 tis. Kč, PR EVVO MŠMT
 • Obnova kaple Nejsvětější Trojice v Doubici, dotace 400 tis Kč, POV MMR
 • Přátelství bez hranic, dotace celkem cca 890 tis Kč, Cíl 3
 • Barevné projekty EVVO s Pastelkou, dotace 30 tis Kč, PR EVVO v ÚK
 • Spolupráce mateřských škol Grossch. a KL, dotace celkem cca 330 tis Kč, Cíl3 FMP Nisa
 • Stat. zajištění hav. stavu ambitu s kaplemi u kostela sv.Jiří, dotace 160 tis Kč, POKPpORP MK
 • Spolu ve škole, spolu za školou, dotace celkem cca 500 tis Kč, Cíl3 FMP Nisa
 • Casuistika, dotace celkem 550 tis Kč, Cíl3 FMP Nisa
 • Záchrana ambitu u kostela sv.Jiří v Chřibské, dotace 400 tis Kč, PZOKP ÚK 2010
 • Obnova KP městského domu čp 3 v Rumburku, dotace 200 tis Kč, HavP MK 2010
 • Obnova KP ambitu u kostela sv.Jiří v Chřibské, dotace 200 tis Kč, HavP MK 2010
 • Oprava místní komunikace v obci Doubice, dotace 283 tis Kč, POV ÚK 2010
 • Mezinárodní den prodavačů cibule, dotace celkem cca 9 360 tis Kč, Cíl 3
 • Poznáváme region sousedů, dotace cca 320 tis Kč, Cíl3 FMP Labe
 • HUDY Boulder Cups 2010, dotace celkem cca 500 tis Kč, Cíl3 FMP Labe
 • Společný rozvoj cest.ruchu Bad Schandau - Česká Kamenice, dotace celkem cca 28 260 tis Kč, Cíl3
 • Jsme sousedé - seriál pořadů z česko-saského pohraničí, dotace celkem cca 13 200 tis Kč, Cíl 3
 • Přeshraniční region očima dětí, dotace celkem cca 235 tis Kč, Cíl3 FMP Nisa
 • Obnova střechy loveckého zámečku Na Tokání, dotace 132 tis Kč, POKPPORP Dc/MK
 • Obnovení památníku padlých občanů obce Zahrady v I.sv.válce, 474 tis Kč, PRV MAS Šl/SZIF

Podmínky
Oboustranná spolupráce
Cena za zpracování projektu od 12 tisíc Kč
Provize od 1,5 % ze získané dotace projektu
Individuální smluvní dohoda

Můžete jen získat…

Kontakty

České Švýcarsko o.p.s.
tel. 412 383 000

rozvojove.centrum@ceskesvycarsko.cz
poradenske.centrum@ceskesvycarsko.cz