Podporují nás

Za velkorysou podporu naší činnosti upřímně děkujeme těmto subjektům:

Zakladatelé

                                                

Město Krásná Lípa                 Ústecký kraj        NP České Švýcarsko                   ČSOP Tilia                          

 

Donátoři

V současné době realizujeme tyto projektové aktivity

Ministerstvo životního prostředí
www.env.cz

Státní fond životního prostředí 
www.sfzp.cz

Evropská unie 
europa.eu

Česko-německý fond budoucnosti
www.fondbudoucnosti.cz

ROP Severozápad
www.nuts2severozapad.cz

Central Europe Programme
www.central2013.eu/

Cíl3
www.ziel3-cil3.eu

 

Naši projektoví partneři a podporovatelé

Evropský fond pro regionální rozvoj
European Regional Development Fund (ERDF)

ec.europa.eu/regional_policy/index_en.htm
europa.eu/scadplus/leg/en/lvb/l60015.htm

Agentura ochrany přírody a krajiny
www.nature.cz

SCHKO Labské pískovce
www.labskepiskovce.ochranaprirody.cz

SCHKO Lužické hory
www.luzickehory.ochranaprirody.cz

Město Krásná Lípa
www.krasnalipa.cz

Naturschutzzentrum Neukirch
www.naturschutzzentrum-neukirch.de

Občanské sdružení přátel Lužických hor

Centrum Národního parku Saské Švýcarsko
www.lanu.de/de/Nationalparkzentrum.html

Turistický svaz Saské Švýcarsko
www.saechsische-schweiz.de

Základní škola Krásná Lípa
www.zskrasnalipa.cz

ZO ČSOP Tilia
volny.cz/tiliacz/CSOP%20Tilia/

 

Dále nás podporují ....

                              

 

 

 

Jsme členy

Zelený kruh
www.zelenykruh.cz