Destinační agentura České Středohoří, o.p.s.

České středohoří je mimořádně hodnotným územím s výjimečnou turistickou atraktivitou. Jsme odhodláni toto území, v kterém žijeme, působíme a podnikáme, chránit a rozvíjet k jeho prospěchu. Věříme, že rozvoj cestovního ruchu napomůže zlepšení života v tomto regionu, zejména pro jeho obyvatele. Podporujeme takový turistický rozvoj, který návštěvníky a obyvatele regionu spojuje, nikoliv rozděluje. Tyto důvody nás vedou k založení společného destinačního fondu, z něhož jsou podporovány činnosti prospívající Českému středohoří. Destinační fond je určen pro rozvoj cestovního ruchu v Českém středohoří, přičemž jeho přispěvateli jsou zejména místní podnikatelé v cestovním ruchu, obce, krajská samospráva i organizační složky státu působící v ochraně přírody a krajiny. Přispěvatelé Destinačního fondu dostávají proti svému příspěvku konkrétní protihodnotu (viz přílohy). Hlavním předmětem využití příspěvků Destinačního fondu je: propagace přispěvatelů v rámci širšího regionu České středohoří; tato propagace spočívá zejména ve vydávání turistických katalogů, prezentaci regionu na veletrzích cestovního ruchu, prezentaci regionu na internetu apod., regionální doprava turistickými vlaky a autobusy, aj., tvorba a poskytování turistických nabídek, které podporují konkrétního přispěvatele, tvorba společně plánovaných regionálně významných turistických projektů s přednostním efektem pro přispěvatele odpovídající povaze projektu. Důvodem zřízení Destinačního fondu je společné odhodlání všech zúčastněných subjektů rozvíjet po vzoru vyspělých evropských destinací systematicky a společně cestovní ruch jako jeden z pilířů rozvoje regionu, který nepřispívá k poškozování přírodních hodnot. Destinační fond je proto založen na principu partnerství všech zúčastněných subjektů s cílem společně a se sdílenými náklady a odpovědností dlouhodobě financovat rozvoj cestovního ruchu v regionu České středohoří. Destinační fond byl schválen správní radou Destinační agentury České středohoří, o.p.s. dne 2. 4. 2012.

Kontaktní informace

Telefon: 

+420 601 595 009

E-mail: