Ochrana přírodních a kulturních hodnot

Realizujeme s našimi partnery projekty, které přispívají k ochraně významných lesních a vodních ekosystémů na území Národního parku České Švýcarsko a jeho okolí prostřednictvím konkrétních investičních opatření s demonstračním cílem:

Péče o vodu

  • Obnova tradičních rybníčků , mokřadů a meandrů v okolí národního parku 
  • Semináře a školení pro obce, správy chráněných území apod. na téma péče o vodu v chráněných územích

Péče o les

  • Pořádáme studijní cesty do zahraničí a semináře  v rámci  získávání zkušeností z oblasti  péče  o les
  • Podílíme se na získávání finančních prostředků pro obnovu lesů v chráněných územích a na některých opatřeních

Ochrana kulturních hodnot

Vyvíjíme aktivity zaměřující se na záchranu jedinečného kulturního dědictví tohoto regionu - lidové a sakrální architektury Českého Švýcarska.

  • Nechali jsme zpracovat pasportizaci (zdokumentování) všech dochovaných podstávkových domů v 9 obcích Českého Švýcarska 
  • Vydali jsme katalog Podstávkové domy Českého Švýcarska a obrazovou publikaci Lidové památky Českého Švýcarska, která představuje lidovou architekturu jako unikátní kulturní dědictví tohoto regionu
  • Nechali jsme zpracovat pasportizaci drobných sakrálních památek v regionu (křížky, kapličky, kostely, křížové cesty) a z programu ERDF/Central Europe Programm  financujeme obnovu ca 30 památek v regionu.