Keška: Vlčí deska / Wolfstafel

Keška: Jediné místo na světě, kde teče voda do Kopce