Logo regionu České Švýcarsko

Na této stránce můžete požádat o zaslání loga, které jsme vytvořili pro region České Švýcarsko na základě loga turistického regionu Saské Švýcarsko. Logo je zapracované do praktického manuálu a je určeno především poskytovatelům služeb v cestovním ruchu, obcím a správám chráněných území, které působí v oblasti Českého Švýcarska. Budeme velmi rádi, pokud se logo objeví na Vašich propagačních materiálech (publikacích, webových stránkách, plakátech, upomínkových předmětech) či korporátních tiskovinách (hlavičkové papíry, výroční zprávy apod.).

Vyplňte, prosím, následující formulář - Formulář pro žadatele o používání loga a formulář zásady používání loga. Tento formulář bude automaticky odeslán našemu referentovi.