Kulturní akce v Loretě Rumburk v roce 2015

Rumburská Loreta dosáhla v roce 2014 rekordní návštěvnosti. Navštívilo ji 13 078 osob, o 48 % více než v předchozím roce. V roce 2013 ji navštívilo 8 800 osob. Vysokou návštěvnost barokní kulturní památky v Českém Švýcarsku ovlivnilo příznivé počasí i rozmanitá nabídka kulturních akcí, které pamatují na turisty, poutníky i dětské návštěvníky. Díky nim ožíval postupně restaurovaný architektonických skvost po celý rok. Vstupné zůstává v roce 2015 na stejné výši – 50 Kč dospělí a 25 Kč děti a senioři. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné pro 2 dospělé a dvě a více dětí je 125 Kč.

Přehled akcí v Loretě Rumburk na rok 2015

Výstavy v ambitu

29. 11. 2014 – 2. 2. 2015, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince. Výstava betlémů dětí z mateřských a základních škol v ambitu, více www.loretarumburk.cz

28. 2. – 26. 3. 2015, Zaostřeno na Jizerky 2014. Výstava nejlepších snímků ze 4. ročníku fotografické soutěže. Připravila Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor, více http://jizerky.ecn.cz

2. 4. – 30. 5. 2015, Život kostelů Broumovska. Deset barokních kostelů na Broumovsku v barevných fotografiích Jana Záliše. Kostely z let 1709 – 1743 byly postaveny podle plánů barokního architekta a stavitele Kryštofa Dientzenhofera a jeho syna Kiliána Ignáce Dientzenhofera. Připravilo občanské sdružení Omnium, více www.omniumos.cz

5. 6. – 30. 6. 2015, Barokní malíři Nizozemí očima 20. století. Výstava obrazů ing. Jiřího Beneše. Vernisáž v pátek 5. 6. 2015 od 17.00 h., více www.loretarumburk.cz

7. 7. – 31. 10. 2015, Pověsti a příběhy poutních míst Šluknovska.
Komiksové putování po sakrálních památkách Šluknovska. Pověsti poutních kaplí a křížových cest v obrazech. Pořádá ŘKF Rumburk, více www.loretarumburk.cz

3. 11. – 28. 11. 2015, Má vlast cestami proměn 2015. Národní putovní výstava přibližuje zvelebování opomíjených míst a objektů v sídlech a krajině České republiky. Připravila Asociace Entente Florale CZ – Souznění, o.s., více www.cestamipromen.cz

28. 11. 2015 – 2. 2. 2016, Klášterní betlém v kostele sv. Vavřince, výstava kostelních jesliček z roku 1922, více www.loretarumburk.cz

Kulturní akce

úterý 6. 1. a 20. 1. 2015, 18.00-19.00 h., Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína. Komentovaná setkání s historií za doprovodu duchovních písní. Prohlídka klášterního betléma a hra na varhany, více www.loretarumburk.cz

středa 1. 4. 2015, 17.00-18.00 h., Komentovaná prohlídka křížové cesty a kaple Svatých schodů, představení pašijového betléma, více www.loretarumburk.cz

pátek 15. 5. 2015, 20.00-23.00 h., Loretánská noc 2015, hudební vystoupení, výtvarné dílny pro děti a čtení regionálních pověstí. Pořádá se v rámci Festivalu muzejních nocí 2015, více www.loretarumburk.cz

pátek 29. 5. 2015, 17.00-20.00 h., Noc kostelů 2015, prohlídka, hra na varhany, ztišení a meditace, více www.loretarumburk.cz

červen 2015, Rumburkem s průvodcem. Komentované prohlídky architektonických zajímavostí města. Sraz před Loretou Rumburk, více www.loretarumburk.cz

sobota 27. 6. a 4. 7. 2015, 10.00-11.30 h., Prohlídky technického zázemí Lorety Rumburk. Komentované prohlídky běžně nepřístupných prostor od střechy po kryptu, více www.loretarumburk.cz

červenec a srpen 2015, Večerní prohlídky Lorety a kostela sv. Vavřince při svíčkách, komentované prohlídky, zpěv duchovních písní, varhanní hudba, více www.loretarumburk.cz

27. 6. – 29. 8. 2015, Prohlídka Lorety Rumburk pro děti. Hravé seznámení s loretánským příběhem. Pro děti od 5 do 11 let. Od úterý do soboty od 15.00 h., více www.loretarumburk.cz

sobota 12. 9. 2015, 10.00-17.00 h., Loretánské slavnosti 2015, celodenní hudební a divadelní program pro děti a rodiče, výročí posvěcení loretánské kaple. Regionální zážitek Českosakého Švýcarska se pořádá v rámci Dnů evropského dědictví, více www.loretarumburk.cz

sobota 28. 11. 2015, 9.00-16.00 h., Zahájení adventu 2015 v Loretě, prezentace betléma v kostele sv. Vavřince, výstava dětských betlémů, žehnání adventních věnců, ukázky nově restaurovaných prostor, více www.loretarumburk.cz

prosinec 2015 a leden 2016, Zimní večerní prohlídky Lorety při svíčkách a s vůní svařeného vína, komentované prohlídky, rorátní zpěvy, varhanní hudba, prohlídky betléma, více www.loretarumburk.cz

Církevní akce

každé poslední úterý v měsíci od 15.00 h. mše svatá v loretánské kapli

pátek 27. 2. až 27. 3. 2015, 17.00-17.45 h., Pobožnost křížové cesty v ambitu

pátek 3. 4. 2015, 15.00-16.00 h., Pobožnost Svatých schodů

sobota 1. 8. 2015, 10.00-17.00 h., Odpustková církevní slavnost Porciunkule

neděle 9. 8. 2015, 9.30 h., Pouť ke sv. Vavřinci v kostele sv. Vavřince

sobota 12. 9. 2015, Slavnost výročí posvěcení loretánské kaple, pobožnost Svatých schodů

Koncerty v kostele sv. Vavřince

sobota 17. 10. 2015, 18.00 h., Koncert ke cti sv. Lukáše v ambitu Loret

úterý 22. 12. 2015, 16.30 h., Adventní koncert sboru Šenováček a Tyršovské zvonky

sobota 26. 12. 2015, 17.00 h., J. J. Ryba: Česká mše vánoční. Koncertní provedení pastorální mše. Účinkuje Vilémovský chrámový sbor za doprovodu hudebníků Šluknovského výběžku

 

Text převzat a upraven ze zdroje: http://www.loretarumburk.cz/akce/rok-2015/

Napsal uživatel Veronika Acsová dne .

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.