Konferenční centrum šetrné turistiky

Poslání a aktivity centra

Konferenční centrum je vzdělávacím a inovativním pracovištěm, které přináší inspiraci a praktické poznatky pro práci destinačních manažerů a profesionálních pracovníků v cestovním ruchu v oblasti šetrné turistiky a přispívá tak k jejich profesionálnímu růstu.

Centrum je zaměřeno především na téma praktické aplikace principů šetrné turistiky při řízení turistické destinace (např. způsoby prezentace a interpretace přírodního a kulturního dědictví; zážitkové produkty CR; destinační marketing; využití moderních technologií při prezentaci destinace).

Centrum má k dispozici konferenční prostory vybavené moderní prezentační technikou a poskytuje celou řadu dalších služeb (ubytování a catering; doprovodné turistické, zážitkové a relaxační programy).

Kontaktní osoba:

Ing. Jarmila Judová
koordinátorka vzdělávání
telefon: +420 412 383 000
mobil: +420 775 552 790