Obere Schleuse na Křinici

Autor fotografie: 

V. Sojka, www.vaclavsojka.cz