Vypouštení lososů

Autor fotografie: 

Judová Jarmila