Environmentální výchova

Autor fotografie: 

Judová Jarmila