Mláďata sokola stěhovavého odebraná z hnízda. Vpravo ostatky ulovené samice

Autor fotografie: 

Václav Sojka