Zaměstnanci Správy NPČŠ připravují lososy na vypuštění.

Autor fotografie: 

Václav Sojka