Jedlka - kostel sv. Anny

Malá Veleň místní část Jedlka
Kostel svaté Anny v Jedlce
Farní kostel
Kulturní památka

Historická charakteristika objektu:
Původně dřevěný, raně gotický kostel, přestavěný ve stylu pozdní gotiky. Nejstarší hodnověrná zmínka o vsi a kostele v písemných pramenech pochází z r. 1352. Presbytář a sakristie pochází z 1. pol. 14. století. Loď z počátku 16. století vystavěla stejná kamenická huť, která se podílela také na stavbě kostelů v Benešově nad Ploučnicí a v Mostě. Dokončená byla v r. 1510, jak napovídá letopočet nad opěrákem v jejím severním průčelí. Kostel byl částečně zbarokizovaný v letech 1716-1723. Gotický jednolodní obdélný kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem s čtvercovou sakristií po pravé (severní) straně a s věží po jižní straně lodi má zachovaných několik pozdně gotických portálů. Portál v podvěží má unikátně zachovanou a restaurovanou gotickou malbu (polychromie z přelomu 1. a 2. dekády 16. století.) Na klenbě kostela je barokní nástropní výmalba. Po celkové úpravě objektu z let 2011-2012, kterou zajistila ŘKF Jedlka a další dárci, byl kostel vysvěcen litoměřickým biskupem Mons. Janem Baxantem. V letech 2008-2009 byly restaurovány zdejší varhany z Fellerovy dílny v Libouchci z r. 1856. V r. 2013 začala obnova ohradní zdi z příspěvku Min. kultury.

Kulturní využití:
V kostele se koná Noc kostelů, Svatoanenská pouť, koncerty duchovní hudby. Akce připravuje Kulturně – historické sdružení Malé Veleně, Jedlky a Soutěsky, o. s. Při akcích bývá k dispozici výstava historických fotografií kostela s informacemi o jeho opravě.

Nehmotné kulturní dědictví:
Na stavbu varhan z dílny bratří Fellerů v Libouchci přispěl císař a český král František Josef I. O příspěvek jej ve verších požádal učitel Melzer. Do vypsané sbírky poslal císař 358 zlatých. Na jeho počest zdobí varhanní skříň zlatá počáteční písmena jeho jména i kopie císařské koruny.

Zajímavosti:
Gotická skulptura Piety z doby kolem r. 1420 je dnes zapůjčena
v expozici Národní galerie v Praze a Ukřižovaný Kristus v expozici gotického umění Oblastního muzea v Děčíně.
Sluneční hodiny na věži kostela nechal v r. 1785 zhotovit
Benedikt Krolop, obnoveny byly v r. 2008.
Původně byly ve věži tři zvony, v obou světových válkách však byly vždy dva zabaveny a roztaveny pro vojenské účely (včetně dvou znovu odlitých a vysvěcených v r. 1928).

Bohoslužby: POZOR ZMĚNA! 1x za 14 dní, vždy v lichou neděli od 16:30 hodin
Kontakt: Materiální správce farnosti je Mgr. Marcel Hrubý, Římskokatolická farnost Srbská Kamenice
www.mala-velen.estranky.cz

 

www.thetris.eu

 

http://www.thetris.eu/knowledge-pool/czech-republic-bohemian-switzerland-region

Adresa: 

Kostel sv. Anny
Malá Veleň
405 02 Děčín
Česká republika
50° 44' 37.8384" N, 14° 16' 42.798" E

Kategorie: 

  • Památka

Turistický cíl byl publikován v rámci projektu: