Český systém kvality služeb nejvíce využívají subjekty na severu Čech

Největší zájem o certifikaci v Českém systému kvality služeb je v regionu Severních Čech. Poskytovatelé služeb tím potvrzují svou potřebu být součástí konkurenceschopné excelentní přeshraniční turistické destinace s vysokou kvalitou poskytovaných služeb.

Úroveň kvality služeb cestovního ruchu v České republice je dlouhodobě vnímána jako nedostatečná. Ministerstvo pro místní rozvoj ČR proto v roce 2010 rozjelo projekt s názvem Národní systém kvality služeb cestovního ruchu v ČR, který je financován ze strukturálních fondů EU. Jeho výsledkem byl vznik ČSKS, jehož cílem je naučit podnikatele v cestovním ruchu využívat moderní manažerské systémy řízení kvality služeb tak, aby dokázali vlastními silami měřit a systematicky zvyšovat kvalitu poskytovaných služeb a díky tomu se systematickým způsobem přibližovat očekávání zákazníků. ČSKS je určen pro různorodé spektrum poskytovatelů služeb v cestovním ruchu - od těch nejmenších až po velké hotelové řetězce, od soukromých až po státní podniky. V současnosti je certifikace bezplatná a organizace do ní musí investovat pouze svůj čas. Podpora ČSKS je zakotvena i ve schválené Koncepci státní politiky cestovního ruchu na období let 2014-2020. Obdobné systémy a programy existují již řadu let v Německu, Španělsku, Švýcarsku, Francii, Velké Británii a dalších evropských zemích, kde přispívají k lepšímu vnímání kvality poskytovaných služeb ze strany zákazníků a celkové atraktivitě turistických destinací. ČSKS je vytvářen v licenci podle vzoru německého systému ServiceQualität Deutschland.

Mezi prvními certifikovanými najdeme jak města, hrad, zámek, cestovní kanceláře, turistická informační centra a destinační agentury, tak menší provozovny jako jsou koupaliště, kemp, rekreační areál nebo zmrzlinářství.

Více informací o předávání prvních certifikátů a jednotlivých certifikovaných subjektech.

Napsal uživatel Veronika Acsová dne .

Pro psaní komentářů se přihlaste nebo zaregistrujte.